10 khoản trợ cấp BHXH tăng mạnh từ 01/07/2023

10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/07/2023

2.2/5 - (22 bình chọn)

Gần đây, Chính phủ đã ra Nghị định 24/2023/NĐ-CP để thiết lập mức lương cơ sở mới cho cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 với mức là 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 310.000 đồng so với trước đây). Quy định này đã đồng thời điều chỉnh tăng các loại trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) liên quan đến mức lương cơ sở từ tháng 7/2023.

10 khoản trợ cấp BHXH tăng mạnh từ 01/07/2023
10 khoản trợ cấp BHXH tăng mạnh từ 01/07/2023

1. Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau

Theo quy định tại Điều 29 của Luật BHXH năm 2014, sau khi nghỉ hết thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa trong năm, nếu sức khỏe chưa phục hồi, người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe trong khoảng thời gian từ 05 ngày đến 10 ngày mỗi năm. Thời gian nghỉ này bao gồm cả ngày lễ, Tết và nghỉ hằng tuần.

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức này, doanh nghiệp không có trách nhiệm trả lương cho người lao động, thay vào đó, chế độ này sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán tiền hỗ trợ.

Do tiền chế độ dưỡng sức sau ốm đau được tính dựa trên lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, tiền trợ cấp BHXH (Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau) cũng tăng theo:

Công thứcTiền trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ ngày 
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở447.000 đồng/ngày540.000 đồng/ngày

2. Trợ cấp 1 lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ tham gia BHXH mà sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng trợ cấp 1 lần. Loại trợ cấp này cũng được cơ quan BHXH tính toán dựa trên lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng thì trợ cấp 1 lần cho lao động nữ khi sinh cũng tăng:

Công thức tính
Trợ cấp 1 lần khi sinh con
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở2,98 triệu đồng/con3,6 triệu đồng/con

3. Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Dựa trên khoản 3 của Điều 41 trong Luật BHXH năm 2014, sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ trong 30 ngày đầu trở lại làm việc, nếu sức khỏe chưa phục hồi, sẽ được xem xét và giải quyết nghỉ chế độ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản trong khoảng thời gian từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ này sẽ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ hàng tuần.

Trong thời gian nghỉ dưỡng sức này, mặc dù không nhận lương từ doanh nghiệp, người lao động sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán tiền chế độ.

Do lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ ngày 01/7/2023 nên mức hưởng chế độ dưỡng sức sau thải sản của người lao động sẽ là:

Công thức tínhTiền trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản/ngày = 30% x Mức lương cơ sở447.000 đồng/ngày540.000 đồng/ngày

4. Trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

Mức trợ cấp bao gồm 02 khoản tiền sau:

 • Khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động
 • Khoản trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Như vậy, khi lương cơ sở 2023 tăng, phần trợ cấp 1 lần tính theo mức độ suy giảm lao động cũng sẽ tăng như sau:

Trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

5. Trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được cơ quan BHXH chi trả trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng cũng bao gồm 02 khoản tiền:

 • Khoản trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động.
 • Khoản trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, từ 01/7/2023, phần trợ cấp hàng tháng lần tính theo mức độ suy giảm lao động cũng sẽ tăng như sau:

Trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

6. Trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trợ cấp phục vụ hàng tháng sẽ được chi trả cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và có thêm một trong các điều kiện sau:

 • Bị liệt cột sống
 • Mù hai mắt
 • Cụt, liệt hai chi
 • Bị bệnh tâm thần.

Do đó, khi lương cơ sở tăng, trợ cấp phục vụ cho người lao động cũng sẽ tăng:

Công thức tínhTrợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Trợ cấp phục vụ/tháng = Mức lương cơ sở1,49 triệu đồng/tháng1,8 triệu đồng/tháng

7. Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động, nếu người lao động chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết khi đang điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa được giám định thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp 1 lần.

Mức trợ cấp 1 lần hiện cũng được tính dựa trên lương cơ sở nên từ ngày 01/7/2023, mức trợ cấp này cũng sẽ tăng:

Công thức tínhTrợ cấp 1 lần khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Trợ cấp 1 lần = 36 x Mức lương cơ sở53,64 triệu đồng64,8 triệu đồng

8. Trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật

Theo Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động, sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, người lao động quay trở lại làm việc mà trong 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa phục hồi thì được giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật.

Khoản trợ cấp này hiện cũng đang được tính theo lương cơ sở. Do đó, từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng tương ứng như sau:

Công thức tínhMức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Mức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật/ngày = 30% x Mức lương cơ sở447.000 đồng/ngày540.000 đồng/ngày

9. Trợ cấp mai táng khi người lao động chết

Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2014, những trường hợp sau đây nếu không may tử vong thì thân nhân lo mai táng cho họ sẽ được nhận trợ cấp:

 • Người đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu quá trình đóng BHXH mà có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Người đang hưởng lương hưu.
 • Người đang hưởng trợ cấp cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng
 • Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trợ cấp mai táng cũng được tính dựa trên mức lương cơ sở nên từ ngày 01/7/2023, trợ cấp mai táng cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên như sau:

Công thức tínhMức trợ cấp mai táng
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở14,9 triệu đồng18 triệu đồng

10. Trợ cấp tuất (Trợ cấp BHXH) hàng tháng tăng

Theo Điều 68 Luật BHXH năm 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng chi trả cho thân nhân người lao động hiện cũng được tính gắn liền với lương cơ sở nên khi lương cơ sở tăng, khoản tiền này cũng tăng theo:

Trường hợpCông thức tínhMức trợ cấp tuất hàng tháng
Đến hết 30/6/2023Từ 01/7/2023
Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡngTrợ cấp tuất hàng tháng = 70% x Mức lương cơ sở1,043 triệu đồng/tháng1,26 triệu đồng/tháng
Trường hợp còn lạiTrợ cấp tuất hàng tháng = 50% x Mức lương cơ sở745.000 đồng/tháng900.000 đồng/tháng

Trên đây là 10 khoản trợ cấp BHXH sẽ tăng mạnh từ 01/07/2023. 1ketoan mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho anh/ chị. Nếu anh/ chị chưa có kinh nghiệm, chưa có người hỗ trợ hoặc cần tư vấn về dịch vụ Kế Toán Thuế trọn gói 2023 và Hoàn thiện sổ sách kế toán. Xin vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline 0888.005.630 – Zalo: 0888.005.630

Anh/ chị có thể tham khảo thêm nội dung về:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *