CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG phải KÊ KHAI, NỘP THUẾ GTGT 2024

5/5 - (1 bình chọn)
các trường hợp không hải nộp thuế GTGT

Các doanh nghiệp đã xác định rõ các đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT năm 2024 chưa. Cùng 1KETOAN tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTCThông tư 193/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT bao gồm:

Trường hợp 1

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (gồm cả tiền bồi thường đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp 2

Tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp:

 • Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế);
 • Quảng cáo, tiếp thị;
 • Xúc tiến đầu tư và thương mại;
 • Môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
 • Đào tạo;
 • Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam.

Trường hợp 3

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Trường hợp 4

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp 5

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải nộp thuế GTGT.

Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Trường hợp 6

Tài sản cố định đang sử dụng, đã trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.

Các trường hợp khác

 • Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.
 • Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh.
 • Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
 • Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ.
 • Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. 
 • Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước.

Hy vọng những thông tin 1KETOAN cung cấp đã giải đáp được thắc mắc của quý doanh nghiệp. Nếu cần thêm sự hỗ trợ và tư vấn, quý doanh nghiệp liên hệ Hotline/Zalo: 0888.005.630 để nhận sự trợ giúp từ chuyên gia của 1KETOAN ngay bây giờ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *