Doanh nghiệp sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế như thế nào

5/5 - (1 bình chọn)

Gần đây, trên Diễn đàn Thuế nhiều Doanh nghiệp quan tâm về vấn đề Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Tuy nhiên, có một điểm chung cho hầu hết các doanh nghiệp, đó là :

  • Nhân sự Kế toán – Thuế thì không hiểu nội dung liên quan đến hồ sơ phần mềm nộp lên Bộ thông tin truyền thông và các bước thực hiện công việc này với Bộ thông tin truyền thông.
  • Nhân sự làm nghiệp vụ trực tiếp thì không nắm được phương án trình bày và hiểu luật hưởng ưu đãi thuế

Là một doanh nghiệp sản xuất phần mềm cũng như là một Đại lý Thuế, hãy để 1ketoan.com giải đáp vấn đề này cho bạn

Căn cứ pháp luật : 


Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT:

Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị

.Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

…..

  • Thông tư số Số: 78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính về Thuế TNDN


Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1.Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng – kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học.

  • Thông tư Số: 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC

2. Sửa đổi, bổ sungKhoản 4 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Ví dụ 20: Năm 2014, doanh nghiệp A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu năm 2014 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2014. Trường hợp dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm 2016 dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2017.””

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp phần mềm

Dựa trên các điều khoản luật trên, có thể nhận thấy rằng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp phần mềm như sau

Thuế giá trị gia tăng: Thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Hướng thuế suất Ưu đãi 10% trong vòng 15 năm 
  • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo

04 năm đầu tiên từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 100%, 9 năm tiếp theo mức thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng là 5%

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào làm phần mềm cũng được ưu đãi, luật quy định Doanh nghiệp hưởng ưu đãi là : Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm. 

Tuy nhiên, Doanh nghiệp ẽ cần lưu ý kỹ về hai phần hướng dẫn sau :

Dự án đầu tư mới: Là gì? Doanh nghiệp cần làm gì để chứng minh mình là dự án đầu tư mới?

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm: Doanh nghiệp cần làm gì để chứng minh  mình thuộc lĩnh vực này?

Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này trong những bài viết tiếp theo. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về điều khoản hưởng tại dây

1ketoan.com đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Doanh nghiệp sản xuất các sản phầm phần mềm được tư vấn và lập các hồ sơ hưởng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *