[INFOGRAPHIC] Doanh nghiệp cần chú ý: Mức phạt liên quan đến báo cáo Thuế và hồ sơ Thuế cập nhật mới nhất

Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đã thành lập nhưng chưa chú ý đến các kỳ quyết toán thuế hầu như chưa nắm được thông tin này. Hiện nay, … Read More