Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Mới nhất : Cập nhật ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Trước đây, việc lập hồ sơ hưởng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm khá phức tạp. Tuy nhiên , với việc cập nhật luật Thuế mới nhất, việc lập hồ sơ đã đơn giản hơn.. Bài viết này của 1ketoan sẽ làm rõ các vấn đề trên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất phần mềm CẬP NHẬT ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI THUẾ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẦN MỀM Ưu đãi thuế Doanh nghiệp sản xuất phần mềm được thông tin chi tiết như sau: Đối với các dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp

Xem tất cả