Doanh nghiệp sản xuất phần mềm & Ưu đãi thuế : Hồ sơ chuẩn bị cho Bộ thông tin truyền thông

>> Xem bài 2 : Hồ sơ lên Sở Kế hoạch đầu tư

Ưu Đãi Thuế Cho Doanh Nghiệp Sản Xuất Phần Mềm: Hồ Sơ Chuẩn Bị Cho Bộ Thông Tin Truyền Thông

Trong hai bài viết trước, chúng ta đã thảo luận về Luật ưu đãi thuế cho Doanh nghiệp sản xuất phần mềm và định nghĩa dự án đầu tư mới. Bài viết này sẽ tập trung vào việc xử lý lập và nộp hồ sơ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế.

Bộ Thông tin và Truyền thông có thông tư cập nhật mới nhất là Số: 13/2020/TT-BTTTT hướng dẫn chi tiết về nội dung này.

Quy Trình Sản Xuất Phần Mềm Theo Điều 3 Thông Tư 13/2020/TT-BTTTT

Điều 3 của Thông tư quy định rõ các công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm bao gồm 7 bước:

 1. Xác định yêu cầu: Bao gồm việc đề xuất, khảo sát, và làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm.
 2. Phân tích và thiết kế: Đặc tả yêu cầu và thiết kế giải pháp phần mềm.
 3. Lập trình, viết mã lệnh: Viết chương trình và tích hợp các mô đun phần mềm.
 4. Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm: Thử nghiệm và kiểm tra chất lượng phần mềm.
 5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm: Xây dựng tài liệu mô tả và hướng dẫn sử dụng.
 6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm: Đảm bảo sản phẩm được chuyển giao và hỗ trợ khách hàng.
 7. Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm: Bao gồm cả việc bán và cho thuê sản phẩm phần mềm như một dịch vụ.

Quy Định Chi Tiết Tại Điều 4

Điều 4 của Thông tư hướng dẫn rằng hoạt động sản xuất phần mềm được coi là đáp ứng quy trình khi doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu hoặc Phân tích và thiết kế. Các doanh nghiệp chỉ thực hiện các công đoạn như lập trình và kiểm tra sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

Trách Nhiệm Của Doanh Nghiệp Tại Điều 5

Điều 5 nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp:

 1. Tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình.
 2. Gửi và cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất đáp ứng quy trình, và mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp.
 3. Đảm bảo không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

Hồ Sơ Cần Thiết cho doanh nghiệp chứng minh ưu đãi doanh nghiệp phần mềm

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần chuẩn bị các chứng từ sau:

 • Hồ sơ 7 công đoạn sản xuất phần mềm: Đảm bảo tính chính xác và tự lập hồ sơ.
 • Báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông: Cập nhật thông tin hoạt động sản xuất phần mềm và quy trình công đoạn sản xuất phần mềm.
 • Giấy phép bản quyền phần mềm: Đảm bảo không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Phần này không bắt buộc tuy nhiên sẽ thuộc phương án khuyến nghị làm

Tất cả những hồ sơ này sẽ cần nộp gửi lại cho Bộ thông tin truyển thông để xét duyệt

Thời điểm, tần suất, hình thức doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm cần gửi, cập nhật thông tin về Bộ Thông tin và Truyền thông

Về thời điểm gửi báo cáo: Khoản 2, Điều 15 Nghị định 71/2007/NĐ-CP quy định định kỳ hàng năm chậm nhất vào ngày 15/3 doanh nghiệp phải gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông).

Về tần suất gửi báo cáo, khi có sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh (như có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm mới, thay đổi doanh thu, thay đổi mức độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng,…), doanh nghiệp cần gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông thường, hoạt động của doanh nghiệp có biến động theo hàng năm (ví dụ như thay đổi về doanh thu và mức thuế được khấu trừ) nên doanh nghiệp cần gửi báo cáo 1 lần/năm.

Câu Hỏi Thường Gặp

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình lập và nộp hồ sơ để được hưởng ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ cụ thể, hãy liên hệ trực tiếp với Bộ Thông tin và Truyền thông.

 1. Doanh nghiệp muốn xin xác nhận là DN Sản xuất phần mềm của Bộ Thông tin và Truyền thông?
  • Bộ Thông tin và Truyền thông nhận báo cáo trực tiếp và có kiểm soát hồ sơ. Tuy nhiên, sẽ không cần phải gửi lại xác nhận là Doanh nghiệp sản xuát phần mềm
  • Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông không có quy định yêu cầu doanh nghiệp cần phải gửi hồ sơ để xác nhận là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Hoạt động sản xuất phần mềm được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về thuế nên Công ty có thể nghiên cứu Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 Quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình để chuẩn bị các tài liệu cần thiết nếu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu.
 2. Bộ Thông tin và Truyền thông nhận báo cáo như thế nào?
  • Báo cáo có thể được gửi trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ.
 3. Doanh nghiệp gia công phần mềm có tính là Doanh nghiệp sản xuất phần mềm không?
  • Doanh nghiệp gia công phần mềm nếu thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: xác định yêu cầu hoặc phân tích và thiết kế, sẽ được coi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm.
 4. Câu hỏi: Công ty chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại công ty chúng tôi dự kiến sẽ phân phối bán buôn và bán lẻ phần mềm (software), phần cứng (hardware) tại Việt Nam. Cho chúng tôi hỏi việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được phép phân phối bán buôn, bán lẻ phần mềm và phần cứng tại Việt Nam hay không.
  • Theo quy định Luật đầu tư 61/2020/QH14 và Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam trong WTO, hoạt động phân phối bán buôn và bán lẻ phần mềm, phần cứng tại Việt Nam không bị hạn chế kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các hoạt động, dịch vụ trên phải tuân thủ các quy định như: Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng và các quy định liên quan khác.
 5. Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mới được xem xét ưu đãi thuế không
  • Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định “Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: xây dựng tài liệu mô tả sản phẩm phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt (trong trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm (cho người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); đóng gói sản phẩm phần mềm; đăng ký mẫu mã; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ”.
  • Căn cứ vào quy định này, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là một trong các tác nghiệp của công đoạn Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm. Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT không quy định doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện tất cả các tác nghiệp của một công đoạn (bao gồm tác nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ) mới được xem xét là đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế
 6. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất phần mềm có phải bắt buộc thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình không
  • Các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm đã ghi rõ một công đoạn bao gồm “một hoặc nhiều tác nghiệp” (Các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 3 Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT). Vì vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải thực hiện tất cả các tác nghiệp trong công đoạn mới được xem xét là đáp ứng quy trình.

>> Xem lại bài tổng quan về Ưu đãi thuế

>> Hỗ trợ miễn phí tư vấn từ 1ketoan.com và xử lý hồ sơ.

Liên hệ ngay : 0888.005.630 hoặc truy cập 1ketoan.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *