Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất !!!

5/5 - (1 bình chọn)

Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.

=> Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.

Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

=> Như vậy: Nếu hóa đơn viết sai đã giao cho người mua (cả 2 bên chưa kê khai thuế) HOẶC chưa giao hàng hóa, dịch vụ -> Thì phải lập Biên bản thu hồi hóa đơn đó và xuất lại hóa đơn mới.

Sau đây Dịch vụ kế toán thuế 1ketoan.com chia sẻ với các bạn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo đúng quy định:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số ………………. / BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐỒNG HÀNH

Địa chỉ :  Số 112 phố Hòa Bình – PHường Nhị Châu – Thành phố Hải Dương – Hải Dương.

Điện thoại : 0327525121             MST: 0800983408

Do Ông (Bà) : Nguyễn Duy B Chức vụ : Giám đốc

BÊN B ……………………………………..

Địa chỉ :  ………………………………………

Điện thoại : …………………………. ……….. MST: ………………………

Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số 0000023 ngày 10/11/2020 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số 0000030 ngày 20/11/2020

  • Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Download: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn file Word dùng cho cả hóa đơn điện tử lẫn hóa đơn giấy trước đây

Lưu ý: Nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh nhé

Chúc quý Doanh Nghiệp thành công !!!

Để được tư vấn về dịch vụ Kế Toán Thuế trọn gói 2020 – Lập Báo cáo tài chính và Hoàn thiện sổ sách kế toán 2019. Xin vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ Hotline 0888.005.630– Zalo: 0888.005.630 – 1ketoan.com chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ quý Doanh Nghiệp!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *