Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Bản tin

Thông tin mới nhất về Lệ phí, tờ khai môn bài từ 2021

Thông tin về tờ khai lệ phí thuế môn bài

Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế. Từ thông tin trên, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 5189/TCT-CS. Mục đích của công văn này để giới thiệu và làm rõ một số thông tin trên Nghị định này. Trong đó, Lệ phí môn bài là một trong những thông tin được nhắc đến. Vậy cụ thể có những gì thay đổi về luật liên quan đến Lệ phí này?

Lệ phí môn bài là gì?

Tờ khai lệ phí môn bài

Lê phí môn bài (Thuế môn bài) là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).

Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Với doanh nghiệp, thì sẽ phải nộp thêm tờ khai này trên trang Thuế điện tử.

Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài

Người nộp khoản thuế này là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 nêu trên (nếu có).
  7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài

Mức thu lệ phí môn bài

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, quy định như sau:

Mức thu đối với tổ chức

Vốn điều lệ đầu tưMức thu
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/năm

Mức thu đối với cá nhân, hộ gia đình

Doanh thuMức thu
Trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp cho doanh nghiệp là trước ngày 30/01 hàng năm.

>>> Chi tiết: Thông tin chi tiết về thời hạn, mức thu năm 2021

Thay đổi trong luật thuế về lệ phí môn bài 

Những thay đổi được nhắc đến trong điều 5.21 công văn số 5189/TCT-CS của tổng cục Thuế

Trước đâyThay đổi
Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định: Đối với tổ chức thì thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn là trước ngày ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sửa đổi quy định về người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là tổ chức) thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (điểm a Khoản 1 Điều 10).
Không có quy định khai lệ phí môn bài đối với trường hợp trong năm có thay đổi về vốn.Bổ sung quy định trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi (điểm a Khoản 1 Điều 10).
Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí môn bài.Sửa đổi quy định về hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài (điểm b Khoản 1 Điều 10).

Như vậy, đối tượng tham gia nộp thuế sẽ được làm rõ hơn. Ngoài ra, việc thay đổi về vốn sẽ phải làm thêm tờ khai cho trường hợp này.

>>> Xem thêm thông tin về Thuế của doanh nghiệp

Trên đây 1ketoan đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng và cần thiết về các bậc thuế và thời hạn nộp. Nếu cần tư vấn liên quan đến các sắc thuế, hãy truy cập ngay 1ketoan.com hoặc liên lạc đến Hotline: 0888.005.630 để nhận được hỗ trợ.

Comment here