Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ Báo cáo tài chính

Cách Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Khi Sửa Đổi Thông Tin

Nộp lại báo cáo tài chính như thế nào?
5/5 - (1 bình chọn)

Trong quá trình lập báo cáo tài chính thì sai sót là điều không may xảy ra đối với khá nhiều doanh nghiệp. Nhất là với những doanh nghiệp hay kế toán mới thành lập chưa có kinh nghiệm; đặc thù hơn là những doanh nghiệp gần sát ngày mới bắt đầu làm báo cáo. Có nhiều trường hợp sai liên hoàn, sai từ năm này sang năm khác. Do vậy, việc lập lại báo cáo tài chính là điều vô cùng cần thiết. Vậy Nộp lại như thế nào? Thủ tục ra sao? Mời anh chị cùng 1ketoan tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nội dung cần lưu ý khi sửa đổi thông tin trong báo cáo tài chính

Nội dung cần lưu ý khi sửa đổi thông tin trong báo cáo tài chính

Theo Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (ngày 06/11/2013) quy định:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. Theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót. Thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót. Đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Do vậy, theo quy định trên, khi doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính thì sẽ được nộp lại.

>>> Xem thêm: Có Được Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Khi Làm Sai Không?

Nội dung được nộp lại

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung không được nộp lại mà phải nộp tờ khai điều chỉnh

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Hình thức nộp lại Báo cáo tài chính:
 1. Gửi công văn nộp lại báo cáo tài chỉnh tại bộ phận 1 cửa;
 2. Nộp báo cáo tài chính qua mạng.

Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính

Theo Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (ngày 06/11/2013) quy định: Hồ sơ khai bổ sung

 • Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này. (Trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);
 • Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Khi nộp lại BCTC, doanh nghiệp cần có những tài liệu sau:

Trường hợp 1: Nộp lại BCTC không ảnh hưởng đến số thuế TNDN

 • BCTC đúng của năm phát hiện sai sót;
 • Tài liệu giải thích kèm theo đối với số liệu có sai sót của doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Nộp lại BCTC có ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp hoặc nộp thừa hồ sơ

 • BCTC đúng của năm phát hiện có sai sót;
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng;
 • Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Thời hạn nộp lại báo cáo tài chính

Theo Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (ngày 06/11/2013) quy định:

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thảm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

>>> Xem thêm: [Mới Nhất] Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính 2022

Cách nộp lại báo cáo tài chính khi sửa đổi thông tin

Bạn có thể làm 1 Biên bản giải trình về việc làm sai BCTC. Tuy nhiên, sẽ có những Chi cục Thuế yêu cầu nộp, có những nơi sẽ không yêu cầu. Nhưng bạn vẫn cần làm để lưu lại và sau này tiến hành thủ tục giải trình cho nhanh.

Biên bản giải trình sửa đổi thông tin báo cáo tài chính
Biên bản giải trình sửa đổi thông tin báo cáo tài chính

Để nộp được qua mạng, bạn cần phải làm Công văn xin nộp lại BCTC trên Excel. Sau đó, bạn sẽ tiến hành nộp như khi nộp Thuyết minh BCTC.

>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Nộp Báo Cáo Tài Chính 2022 Online Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Theo điểm c, Điều 10, Thông tư 156/2013/tt-BTC quy định. Dưới đây là những trường hợp nếu doanh nghiệp làm lại BCTC khi có sai sót:

 1. Nếu doanh nghiệp nộp lại BCTC không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì không bị phạt;
 2. Nếu doanh nghiệp nộp lại BCTC có số thuế TNDN nộp thừa thì sẽ được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa;
 3. Nếu doanh nghiệp nộp lại BCTC mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thuế nộp thiếu và số tiền nộp chậm.

Số tiền chậm nộp = số thiền thuế tăng thêm * 0.03% (hoặc 0.05%/ngày) * số ngày nộp chậm.

Trong đó:

 • Số ngày nộp chậm = Tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi thực hiện tiếp số thuế phải nộp.
 • Mức 0.05% mỗi ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mức 0.03% mỗi ngày theo Quy định tại khoản 3 điều 3 luật số 106/2016/QH-13 ngày 30/09/2016.

Trên đây là những tổng hợp được 1ketoan thu thập được. Hy vọng những thông tin trên sẽ là nguồn tài liệu cần tiết cho doanh nghiệp trong mùa báo cáo sắp tới. Nếu anh chị cần hỗ trợ, anh chị vui lòng liên hệ qua Hotline (Zalo) 24/7: 0888.005.630 để nhận được những thông tin tư vấn phù hợp nhất.

Comment here