Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Thuế TNCN: Khoản phụ cấp cho người lao động có tính là thu nhập chịu thuế?

5/5 - (1 bình chọn)

Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu các điều khoản trong luật lao động để mang lại cho người lao động mức thu nhập tốt và tránh phải phát sinh Thuế TNCN cao. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn những thắc mắc từ chính cá nhân người lao động và những người làm Thuế TNCN. Vậy, những khoản phụ cấp có được tính là chịu Thuế? Cụ thể là những phụ cấp nào?

Các khoản phụ cấp cho người lao động

Phụ cấp cho người lao động được tính đến ở đây bao gồm các khoản:

  • Chi phí xăng xe
  • Chi phí đi lại
  • Chi phí điện thoại
  • Chi phí trang phục
  • Văn phòng phẩm

Cơ sở pháp luật

Điểm d khoản 2 Điều 2 thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 4 thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.

– Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

– Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

Kết luận

Căn cứ vào nội dung trên, nếu công ty có khoản tiền đi lại, phụ cấp cho người lao động đi công tác thực hiện đúng theo quy chế tài chính/ quy chế nội bộ thì khoản thu nhập này không tính vào thuế TNCN. Các chi phí điện thoại, văn phòng phẩm sẽ không được vượt quá mức quy định. Những điều kiện này đảm bảo thu nhập của nhân viên không bị trừ Thuế TNCN.

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra các nội dung liên quan đến phụ cấp cho người lao động. Hãy tuân thủ theo hướng dẫn để xử lý Thuế cho nhân viên cho phù hợp. Lãnh đạo cần chuẩn bị các quy chế, quy định cho công ty.

>> Xem thêm các nội dung về Kế toán Thuế

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kê khai Thuế? Tính Thuế TNCN chưa phù hợp? Muốn tư vấn Thuế chuẩn xác nhất? Hãy sử dụng dịch vụ Kế toán 1ketoan.com.

Truy cập website hoặc Liên lạc Hotline 0888.005.630

Comment here