Quy định về hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư?

4.5/5 - (2 bình chọn)

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) thường được xảy ra với những doanh nghiệp đầu tư lớn cho công trình. Sau đó doanh nghiệp cho thuê/ làm dịch vụ, dẫn đến việc Thuế giá trị gia tăng phát sinh nhiều. Với những trường hợp như thế này, doanh nghiệp có thể làm đề nghị hoàn thuế.

Tuy nhiên, đôi khi doanh nghiệp xảy ra trường hợp: Đã hoàn thành công trình vào làm dịch vụ nhưng mới đề nghị hoàn Thuế. Vấn đề này thường xảy ra nhất với doanh nghiệp ở lĩnh vực: Nhà hàng, khách sạn.

Vậy việc này cần thực hiện như thế nào? Hoàn Thuế như vậy là đúng hay sai?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 3 điều 1 thông tư số 130/2016/TT – BTC:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Phương án xử lý

Như vậy, dựa trên điều khoản trên, có thể kết luận:

  • Hoàn thuế chỉ áp dụng với dự án đang đầu tư
  • Chưa phát sinh doanh thu
  • Không áp dụng với trường hợp đã hoạt động, có doanh thu

Nếu doanh nghiệp đã hoạt động thì không được đề nghị hoàn thuế. Như vậy, doanh nghiệp cần chủ động làm đề nghị hoàn thuế trong thời gian hoàn thiện công trình.

>> Xem thêm kiến thức Kế toán thuế tại đây

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hoàn thuế hay kê khai Thuế? Doanh nghiệp muốn có tư vấn nhanh chóng, kịp thời nhất. Hãy sử dụng dịch vụ của 1ketoan.com.

Truy cập website 1ketoan.com hoặc Hotline: 0888.005.630

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *