Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Quy định về Tiền thưởng nhân viên như thế nào để hợp lý chi phí Thuế ?

5/5 - (4 bình chọn)

Việc thực hiện thưởng cho nhân viên dựa trên năng lực sản xuất kinh doanh, cũng như tình hình phát triển của công ty là việc Doanh nghiệp nào cũng thường xuyên thực hiện. Tuy nhiên, thực tế thì thường việc thưởng nhân viên sẽ phải dựa trên việc kinh doanh thuận lợi và có lãi. Vậy, làm các quy định về tiền thưởng như thế nào sẽ phù hợp cho việc hợp lý chi phí thuế?

Hãy cùng 1ketoan.com trả lời cho câu hỏi này.

Cơ sở pháp lý Quy định về tiền thưởng

Các điều khoản của pháp luật liên quan đến thông tin về thưởng cho nhân viên.

Khoản 2 điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ tài chính:

2. Sửa đổi đoạn thứ nhất tại tiết b điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính):

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

Điều 103 Bộ luật lao động số 10/2013/QH13 quy định về tiền thưởng: Đ

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Phương án lập quy định về tiền thưởng

Dựa vào các quy định trên, về tiền thưởng của người lao động, cấn thực hiện như sau:

  • Cụ thể hóa điều kiện thưởng và mức thưởng
  • Do người sử dụng lao động quyết định
  • Nằm trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp dựa vào tình hình kinh doanh thực tế để quyết định mức thưởng, tuy nhiên cần có những điều khoản rõ ràng quy định về tiền thưởng trong những văn bản trên. Như vậy, cơ quan Thuế mới chấp nhận hồ sơ.

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra những thông tin về Thuế liên quan đến tiền thưởng.

>> Tham khảo các thông tin khác về Thuế tại đây

Nếu doanh nghiệp gặp vấn đề về Thuế liên quan đến nhân sự, bảo hiểm cần tư vấn, hãy sử dụng dịch vụ của 1ketoan.com. Dựa trên phần mềm online, chúng tôi mang đến chất lượng tư vấn tốt nhất cho doanh nghiệp !

Liên lạc Hotline 0888.005.630

Comment here