Công ty dồn hóa đơn xuất vào cuối tháng được không?

5/5 - (3 bình chọn)

Với nhiều doanh nghiệp, thực tế khách hàng không cần lấy hóa đơn ( Khách hàng cá nhân). Nhiều doanh nghiệp thường không nắm rõ thông tin này nên không xuất hóa đơn ngay trong ngày. Kế toán viên sẽ dồn hóa đơn xuất vào cuối tháng. Vậy điều này đúng hay sai? Giải quyết thế nào ? Hãy cùng 1ketoan.com tìm câu trả lời.

Đối tượng doanh nghiệp nào thường dồn hóa đơn xuất cuối tháng

  • Dịch vụ cho cá nhân
  • Bán lẻ
  • Đồ ăn uống
  • Sản phẩm tiêu dùng
  • ….

Thông thường, các doanh nghiệp bán lẻ, người tiêu dùng không có nhu cầu lấy hóa đơn hoặc đến người tiêu dùng cuối, sẽ không xuất hóa đơn trực tiếp cho khách hàng. Có nhiều sản phẩm công ty có hóa đơn đầu vào , nhập kho nhưng không xuất hóa đơn đầu ra hoặc chỉ có 1 hóa đơn đầu ra cuối tháng. Thường là những hóa đơn này rất nhiều mặt hàng, nhiều thông tin chi tiết. Có thể hiểu được là những doanh nghiệp này thường dồn hóa đơn xuất vào cuối tháng

Căn cứ pháp luật

Tại khoản 7, điều 3, Thông tư số 26/2015/TT – BTC ngày 27/02/2015 quy định:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

Tại điều 18, thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Kết luận

Rõ ràng, việc dồn hóa đơn xuất vào cuối tháng là không phù hợp với luật. Doanh nghiệp cần xuất hóa đơn dựa trên tình hình thực tế. Không được dồn hóa đơn xuất vào cuối tháng, sẽ bị cơ quan Thuế thanh kiểm tra.

Như vậy, dựa trên những thông tin trên, thì cần thực hiện theo quy định như sau:

  • Với khách hàng có giá trị hóa đơn dưới 200.000 VND, không cần phải lập hóa đơn . Trừ khi người mua yêu cầu. Hàng hóa ghi vào bảng kê. Cuối ngày, lập hóa đơn để ghi số tiền hàng hóa, dịch vụ
  • Với khách hàng có giá trị hóa đơn trên 200.000 VND, cần phải lập hóa đơn nếu KH không lấy. Ghi rõ là “Người mua không lấy hóa đơn”

Như vậy, doanh nghiệp dựa trên nội dung trên để làm căn cứ xuất hóa đơn. Nếu hóa đơn bán ra phù hợp với tình hình tồn kho trên sổ sách báo cáo sẽ được chấp thuân. Cơ quan Thuế dựa trên chứng từ để xem xét tình hợp lý.

>> Xem thêm các nội dung về Kế toán Thuế

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xuất hóa đơn? Thiếu kiến thức về Thuế? Chưa có kế toán lo việc Thuế? Quan tâm đến dịch vụ/công nghệ?

Hãy sử dụng dịch vụ của 1ketoan.com. Truy cập website hoặc Liên lạc Hotline: 0888.005.630

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *