Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ Báo cáo tài chính

Lưu ý quan trọng cho kỳ Báo cáo tài chính 2020: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Lưu quan trọng cho kỳ Báo cáo tài chính 2020: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp
5/5 - (1 bình chọn)

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là chủ đề được tất cả các doanh chủ quan tâm. Kỳ báo cáo tài chính năm 2020 này, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy chi tiết kỳ báo cáo tài chính này doanh nghiệp sẽ tính thuế TNDN như thế nào? Điều kiện để được hưởng ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Hãy cùng tìm hiểu với 1ketoan.com.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID, Chính phủ đã đưa ra nghị định để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong kinh doanh. Cụ thể, Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác: 

Điều 1: Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Điều 2: Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nhân (x) với 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

3. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.

4. Kết thúc kỳ tính thuế TNDN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế TNDN của năm 2020 khi quyết toán thuế TNDN theo quy định…

Lưu ý

Dựa trên căn cứ là nghị định trên, ta có thể liệt kê được một số điểm quan trọng:

  • Đối tượng áp dụng nghị định trên: Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam
  • Điều kiện để được áp dụng: Tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Rõ ràng, điều khoản này áp dụng là dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID 2019.

Hiệu lực thi hành chỉ áp dụng trong năm 2020. Vì vậy, các doanh nghiệp làm báo cáo tài chính 2020 cần hết sức chú ý vấn đề này.

>>> Xem thêm: 10 phương pháp giúp tối ưu Thuế cho Doanh nghiệp

Phương pháp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân

Số thuế TNDN được giảm quy định tại Nghị định này được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để hiểu đơn giản, số thuế thu nhập phải nộp năm 2020 sẽ là :

Thuế TNDN phải nộp năm 2020 = 20% x thu nhập chịu thuế TNDN x (100% – 30%)

Để được áp dụng việc giảm thuế, thì mỗi doanh nghiệp sẽ phải kê khai sau khi kết thúc hàng quý:

  • Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý
  • Khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính TNDN năm 2020, sử dụng các mẫu tờ khai trong thông tư 151//2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Như vậy, cơ quan Thuế hoàn toàn có quyền điều chỉnh lại số thuế phải nộp sau khi Thanh – kiểm tra Thuế doanh nghiệp.

>> Doanh nghiệp có thể download nghị định 114 cùng với Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây

Nếu muốn được hỗ trợ việc lập Báo cáo tài chính 2020 chuẩn chỉnh nhất, có được yêu cầu giảm thuế cũng như xác nhận của doanh nghiệp, hãy liên lạc ngay đến 1ketoan.com. Chúng tôi có những kế toán trưởng tốt nhất cũng như phần mềm hoàn toàn tự động, có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ nhà nước chuẩn chỉnh nhất. Liên lạc ngay Hotline: 0888.005.630

Comment here