Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế GTGT đã nộp mới nhất 2019

5/5 - (4 bình chọn)

Trường hợp tờ khai đã nộp nhưng có sai sót, và đã quá thời hạn để nộp tờ khai mới thay thế. Với từng loại thuế, đều cần phải xử lý bổ sung. Bài viết này sẽ nói điều chỉnh tờ khai thuế GTGT để bổ sung đầy đủ. Tùy vào từng trường hợp để xác định được việc cần phải làm:

Các trường hợp điều chỉnh bổ sung

 • Trường hợp 1:
  • Hiện trạng: Tờ khai đã nộp dư tiền thuế chuyển sang kỳ sau + Tờ khai điều chỉnh dư tiền thuế chuyển sang kỳ sau
  • Việc phải làm:
   • Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý bị sai
   • Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế của quý hiện tại
   • Trường hợp này không phải nộp thuế bổ sung
 • Trường hợp 2:
  • Hiện trạng: Tờ khai đã nộp dư tiền thuế chuyển sang kỳ sau + Tờ khai điều chỉnh phải nộp thuế
  • Việc phải làm:
   • Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý bị sai
   • Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế của quý hiện tại
   • Trường hợp này phải nộp thuế bổ sung + Phát sinh tiền lãi do nộp chậm
 • Trường hợp 3:
  • Hiện trạng: Tờ khai đã nộp phải nộp thuế + Tờ khai điều chỉnh phải nộp thuế
  • Việc phải làm:
   • Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý bị sai
   • Trường hợp này có thể phát sinh phải nộp thuế bổ sung
 • Trường hợp 4:
  • Hiện trạng: Tờ khai đã nộp phải nộp thuế + Tờ khai điều chỉnh dư tiền thuế chuyển sang kỳ sau
  • Việc phải làm:
   • Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý bị sai
   • Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế của quý hiện tại
   • Trường hợp này không phải nộp thuế bổ sung
 • Trường hợp 5:
  • Hiện trạng: Sai nhiều quý cùng lúc + Nhiều trường hợp phát sinh tăng, giảm tiền thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
  • Việc cần làm:
   • Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho các quý bị sai
   • Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế của quý hiện tại
   • Trường hợp này có thể phát sinh phải nộp thuế bổ sung

Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung cho quý bị sai

 • Chọn Nhập lại
 • Lấy dữ liệu Kê khai thuế mới ( Nếu sử dụng dịch vụ 1ketoan.com có sẵn dữ liệu trên phần mềm để lấy về)
 • Sao chép sang tờ khai tại ThueDienTu để thay thế dữ liệu cũ
 • Lưu ý Mã số của từng dòng để tránh sao chép nhầm dòng
 • Kiểm tra kỹ lưỡng lại dữ liệu sau khi sao chép
 • Chọn Lưu bản nháp
 • Chọn Tổng hợp KHBS
 • Chọn KHBS
 • Nhập lý do tờ khai cũ bị sai, ví dụ như hình minh họa
 • Chọn Hoàn thành kê khai
 • Chọn Ký và nộp tờ khai
 • Nhập mật khẩu Chữ ký số để hoàn tất

Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước

Với 5 trường hợp sai soát như nội dung ở trên. Với trường hợp cần điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước tại tờ khai thuế của quý hiện tại. Thì khi kê khai quý hiện tại cần nhập giá trị điều chỉnh tại chỉ tiêu 37, 38 của tờ khai thuế:

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra phương án cho các doanh nghiệp phương án xử lý điều chỉnh thuế GTGT trên hệ thống Thuế điện tử.

>> Tham khảo các thông tin về kế toán Thuế khác tại đây

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế, tra soát các thông tin,1ketoan.com là dịch vụ phù hợp với chất lượng tư vấn và trách nhiệm cao nhất từ Kế toán viên chuyên nghiệp. Liên lạc Hotline 0394 292 090 ngay để nhận được Tư vấn phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *