Hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế TNDN trên hệ thống Thuế điện tử mới nhất 2019

5/5 - (2 bình chọn)

Ngoài việc điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tương đối phức tạp (Xem hướng dẫn tại đây), Doanh nghiệp cũng có thể phải xử lý điều chỉnh tờ khai thuế TNDN trên hệ thống Thuế điện tử.

Trường hợp tờ khai đã nộp nhưng có sai sót, và đã quá thời hạn để nộp tờ khai mới thay thế. Vì vậy cần phải nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung. Các bước thực hiện như sau:

 • Đăng nhập website: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Thực hiện điều chỉnh theo thứ tự trên hình minh họa: Chọn Tờ khai quyết toán Thuế TNDN
 • Chọn phụ lục 03-1A/TNDN
 • Mở dữ liệu báo cáo đúng đã điều chỉnh ( Nếu sử dụng phần mềm sẽ là ) Phụ lục 1 trên 1KETOAN.COM)
 • Sao chép sang phụ lục tại ThueDienTu để thay thế dữ liệu cũ
 • Lưu ý Mã số của từng dòng để tránh sao chép nhầm dòng
 • Kiểm tra kỹ lưỡng lại dữ liệu sau khi sao chép
 • Chọn Lưu bản nháp
 • Tiếp đến, chọn sang Tờ khai điều chỉnh
 • Mở dữ liệu Quyết toán trên 1KETOAN.COM
 • Sao chép sang phụ lục tại ThueDienTu để thay thế dữ liệu cũ
 • Lưu ý Mã số của từng dòng để tránh sao chép nhầm dòng
 • Kiểm tra kỹ lưỡng lại dữ liệu sau khi sao chép
 • Chọn Lưu bản nháp
 • Chọn nút Tổng hợp KHBS
 • Chọn phụ lục KHBS
 • Chọn Hoàn thành kê khai
 • Chọn Ký và nộp tờ khai
 • Nhập mật khẩu Chữ ký số để hoàn tất

Sau khi nhập mật khẩu, doanh nghiệp đã có thể xử lý tờ khai điều chỉnh thuế TNDN trên hệ thống Thuế điện tử.

>> Tham khảo các thông tin về kế toán Thuế khác tại đây

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế, tra soát các thông tin, 1ketoan.com là dịch vụ phù hợp với chất lượng tư vấn và trách nhiệm cao nhất từ Kế toán viên chuyên nghiệp. Liên lạc Hotline 0888.005.630 ngay để nhận được Tư vấn phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *