Có được nộp lại báo cáo tài chính khi làm sai không?

Có Được Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Khi Làm Sai Không?

5/5 - (3 bình chọn)

Đã đến thời điểm Quý 1-2024, là lúc mà Kế toán cũng như chủ doanh nghiệp tập trung hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2024 cho cơ quan Thuế. Tuy nhiên, nhiều kế toán không có kinh nghiệm, hoặc do thiếu thông tin từ chủ doanh nghiệp cung cấp, sẽ dẫn đến việc Báo cáo tài chính bị nộp sai.

Vậy khi làm sai, có được nộp lại hay không? Phương án nộp lại là như thế nào? Một trong những câu hỏi mà các Kế toán thường thắc mắc nhất khi làm sẽ được 1KETOAN giải đáp trong bài viết dưới đây.

co-duoc-lam-lai-bao-cao-tai-chinh-khi-lam-sai-khong

Quy định pháp luật khi làm lại báo cáo tài chính

Câu hỏi : “Có được nộp lại báo cáo tài chính  khi đã làm sai không?” là câu hỏi rất phổ biến trong ngành kế toán. Vì vậy, cục thuế TP. Hà Nội đã có những câu trả lời chính xác bằng văn bản chỉnh thức gửi Bộ tài chính

( Số: 51140/CT-HTr)

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

….

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh…”

b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

  • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ; tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
  • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung, và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.
  • Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.”

Doanh nghiệp có được báo cáo tài chính lại hay không?

Dựa trên căn cứ pháp luật trên, rõ ràng, câu trả lời cho vấn đề này là “Được phép”.

Một số thông tin cho doanh nghiệp cần biết:

  • Doanh nghiệp được phép nộp lại các hồ sơ khai thuế, trong đó có Báo cáo tài chính
  • Thời điểm nộp lại: Trước thời điểm cơ quan Thuế có quyết định Thanh Kiểm tra doanh nghiệp.

Chỉ cần đảm bảo các điều kiện trên, doanh nghiệp sẽ được nộp lại Báo cáo tài chính.

Nộp lại báo cáo tài chính như thế nào khi đã làm sai?

Với mỗi kỳ nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp đều có thời hạn nộp cụ thể.

Vì vậy, tại mỗi thời điểm, doanh nghiệp sẽ có phương án nộp lại khác nhau

  1. Khi vẫn còn trong thời hạn nộp: DN chỉ cần nộp lại BCTC và không cần giải trình lại. Chủ doanh nghiệp nộp tiền thuế theo số thuế trong Báo cáo tài chính mới nộp
  2. Khi đã qua thời hạn nộp: DN mới phát hiện ra việc mình làm sai và tiến hành nộp lại.

Như vậy, phương án tốt nhất của là cố gắng hoàn thiện hồ sơ chuẩn chỉnh ngay từ đầu. Và trong hạn nhà nước giao cho hàng năm. Như vậy sẽ tránh rủi ro cho doanh nghiệp và tránh việc giải trình với cán bộ quản lý.

Nếu trong quá trình làm sổ sách báo cáo tài chính, anh chị còn băn khoăn hay gặp bất kỳ thắc mắc nào có thể liên hệ 1KETOAN qua Hotline/Zalo: 0888.005.630 để nhận được những lời tư vấn miễn phí, chính xác nhất. Hoặc tham khảo Dịch vụ BCTC TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *