Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thông tin cho doanh nghiệp

Tình hình doanh nghiệp bất thường có thể thấy được gì từ Báo cáo tài chính ?

5/5 - (1 bình chọn)

Rõ ràng, báo cáo tài chính thể hiện được tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp sẽ phải có khả nang đọc hiểu cơ bản Báo cáo này. Không chỉ đơn giản quan tâm đến Lợi nhuận hay Doanh thu. Những người làm việc tại cơ quan Thuế cũng có khả năng phân tích rất tốt tình hình doanh nghiệp với các Báo cáo tài chinh. Vậy những gì sẽ khiến chủ doanh nghiệp phải để tâm? Hãy cùng phân tích với 1ketoan.com về những dấu hiệu của tình hình doanh nghiệp bất thường.

DOANH THU GIẢM LIÊN TỤC

Doanh thu giảm chứng tỏ tình hinh doanh nghiệp không tốt. Nếu doanh thu liên tục giảm hàng quý, hàng năm. Đây là thông tin cơ bản trên Báo cáo tài chính. Công ty sẽ phải có những chính sách phù hợp. Không chỉ là tiết kiệm chi phí, Công ty còn phải tìm cách phat triển lại việc kinh doanh của mình.

DÒNG TIỀN KHÔNG ỔN ĐỊNH

Dòng tiên chính là việc thể hiện doanh nghiệp có đang duy trì một cách bình thường không. Nếu dòng tiền vào/ ra ổn định chứng tỏ công ty hoạt động tốt. Nếu chỉ vào hoặc ra đều là có vấn đề. Báo cáo tài chính thể hiện rất rõ vấn đề này.

TỈ LỆ NỢ TĂNG CAO

Tỉ lệ nợ tăng cao thể hiện ở hai điểm:

  • Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng dần
  • Nợ vay lớn hơn tài sản đảm bảo

Việc này hết sức nguy hiểm cho doanh nghiêp. Doanh nghiệp đang sử dụng việc vay vốn nhiều lên và gây áp lực lên biên lợi nhuận cho công ty. Ngoài ra khi nợ vay lớn hơn tài sản đảm bảo, có khả năng bị kiểm tra hoặc dùng đòn bẩy quá nhiều.

TĂNG TỈ LỆ TỒN KHO

Tồn kho với doanh nghiệp kinh doanh là việc cần phải có. Tuy nhiên, tỉ lệ tồn kho tang chứng tỏ việc bán hàng khó khăn và bị đọng vốn. Doanh nghiệp cần xem xét để phát triển thêm tình hình kinh doanh. Nếu tỉ lệ tồn kho tăng liên tục mà không có lý do hợp lý sẽ là vấn đề với doanh nghiệp.

GIẢM BIÊN LỢI NHUẬN

Lợi nhuân là thước đo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu tỉ suất lợi nhuận giảm, chứng tỏ doanh nghiệp đang gặp nhiêu khó khăn trong việc phát triển. Trư khi phát sinh doanh thu lớn hơn rất nhiều, còn nếu không doanh nghiệp cần xem xét.

CHI PHÍ KHÁC LỚN

Khoản chi phí khác thường là khoản chi chưa biết phân bố vào đâu. Khoản chi này thường không lớn. Nếu phần chi phí này lớn chứng tỏ doanh nghiệp có những vấn đề nội tại. Tình hình doanh nghiệp đang bất thường. Cần đặc biệt chú ý đến khoản chi phí này.

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra các vấn đề của doanh nghiệp có thể gặp phải khi thể hiện trên Báo cáo tài chính. Những vấn đề này chủ doanh nghiệp cần biết hoặc có sự phân tích của Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng để có thể nhận ra. Cần có những phương án với doanh nghiệp khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường này.

> Xem thêm thông tin về doanh nghiệp

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Ba Đình

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Hoàng Mai

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Mỹ Đình

Comment here