Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Chọn phương án kê khai Thuế GTGT nào cho Doanh nghiệp ?

3.1/5 - (36 bình chọn)

Hầu hết các Doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập thường chưa có quá nhiều kiến thức về Thuế. Đặc biệt là Thuế VAT. Tuy nhiên, khi bắt đầu xuất hóa đơn cho Khách hàng, đa phần sẽ có Thuế VAT. Vậy lựa chọn phương án kê khai Thuế GTGT như thế nào là tốt nhất cho Doanh nghiệp? Hãy cùng 1ketoan.com tìm hiểu vê vấn đề này.

CÓ NHỮNG PHƯƠNG ÁN KÊ KHAI THUẾ GTGT NÀO ?

Có 2 phương pháp khai thuế GTGT:

  • Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  • Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:
    • Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh
    • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.
  • Cách tính:Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương án trực tiếp:

♦ Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này (Luật số 31/2013/QH13);

♦ Hộ, cá nhân kinh doanh;

♦ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;

♦ Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này (số 31/2013/QH13);

b/ Cách tính:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x tỷ lệ %

Trong đó, tỷ lệ % được quy định như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

– Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

(Riêng hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý, thì có cách tính khác:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = (giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra – giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng) x thuế suất thuế giá trị gia tăng)

LỰA CHỌN CÁCH KÊ KHAI THUẾ NÀO CHO DOANH NGHIỆP

Trừ một số trường hợp bắt buộc phải kê khai Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Còn lại, doanh nghiệp được lựa chọn cách Kê khai Thuế cho phù hợp.

Trong thực tế, hầu hết doanh nghiệp có hóa đơn đầu vào nên chọn lựa phương án Kê khai theo phương pháp khấu trừ. Lý do vì họ có thể được khấu trừ thuế cho hóa đơn đầu vào. Tất cả những hóa đơn chứng từ khi Set-up công ty sẽ được tính đến.

Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp phù hợp với phương án kê khai thuế GTGT trực tiếp:

  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự toán, tư vấn pháp lý, dịch vụ nhân sự, các dịch vụ khác mà chi phí chủ yếu là tiền lương (nhân công/chất xám) hoặc chi phí không có hóa đơn GTGT.
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hay các ngành nghề khác mà không có hóa đơn GTGT của hàng mua vào như mua bán sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp, đất đá cát sỏi (mua từ người trực tiếp sản xuất bán ra)

Những doanh nghiêp này, nếu không thể thuyết phục Khách hàng trả tiền thuế GTGT nhằm cân bằng thì có thể lựa chọn phương án kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

> Xem thêm thông tin về Kế toán Thuế

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Bắc Từ Liêm

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Thanh Trì

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Hà Đông

Comment here