Hiểu rõ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp – Bí quyết tối ưu hóa

5/5 - (9 bình chọn)

Khi thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Để doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả và thông minh hơn, cùng 1KETOAN tìm hiểu thêm về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

thue-suat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Công thức tính thuế TNDN năm 2023

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau: 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (*) – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ được kết chuyển

(*) = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP: 

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%

Đây là mức thuế được áp cho hầu hết các doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Lưu ý: Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32% – 50%

 • Mức thuế suất từ 32% – 50% được áp dụng cho các doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.
 • Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, antimon, đá quý, đất hiếm áp dụng thuế suất là 50%
 • Đối với các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, vonfram, antimon, đá quý, đất hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bản có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.

Xem thêm: Hạn nộp kê khai/báo cáo thuế quý 3 năm 2023 cho doanh nghiệp

Đối tượng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

– Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao.

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau:

 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu.
 • Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao;
 • Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử – tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá năm năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ mở lại mã số thuế tại 1KETOAN

Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở

– Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của Luật Báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản

– Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm

– Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

Áp dụng thuế suất 17% trong thời gian mười năm

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống

– Thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15%

Đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi

– Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm

– Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi (thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm) đối với dự án quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên hai mươi nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư
 • Sử dụng thường xuyên trên sáu nghìn lao động
 • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

– Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài thì kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập được quy định như sau: 

 • Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú
 • Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam

Xem thêm: Nộp thuế khoán hộ kinh doanh có phải kê khai không?

Tối ưu tiền thuế doanh nghiệp phải nộp

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, 1KETOAN luôn sẵn sàng hỗ trợ.

1KETOAN sẽ có văn bản phân tích, tư vấn rõ ràng các vấn đề rủi ro của doanh nghiệp trong bộ hồ sơ thuế và đưa ra nhiều phương án giải quyết. Trong văn bản, chúng tôi sẽ chỉ ra các ưu, nhược điểm của từng phương án. Từ đó giúp tối ưu tiền thuế phải nộp cho doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ ra những rủi ro giúp doanh nghiệp điều chỉnh để tránh lặp lại trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh việc lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, 1KETOAN còn xây dựng cho khách hàng Sổ sách kế toán, Phiếu thu chi, Xuất nhập đầy đủ và đúng chuẩn cho cả năm.

Trên đây là những thông tin mà 1KETOAN muốn chia sẻ tới các bạn, mong rằng bạn đọc đã nắm được thông tin về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn thêm về kế toán thuế, hãy liên hệ ngay qua hotline/Zalo: 0888.005.630 để được chuyên viên của chúng tôi giải đáp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *