Những đổi mới quan trọng trong TT 25/2018/TT-BTC về Thuế TNDN, Thuế GTGT và Thuế TNCN

5/5 - (1 bình chọn)

Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

Quy định mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 16/03/2018. Thông tư này bổ sung các khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN.

Trong đó, doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để:

 • Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;
 • phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với:

 • Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
 • chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị;
 • chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo;
 • chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau…
 • Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Từ 01/02/2018, Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu được hoàn thuế

Trong giai đoạn từ 01/07/2016 đến 31/01/2018, theo quy định tại thông tư số 130/2016/TT-BTC, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không được hoàn thuế GTGT.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu cũng được hoàn thuế GTGT.

Thông tư cũng thay đổi một số điểm khác liên quan đến hoàn thuế với sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ tài nguyên khoáng sản, chi phí khấu hao tài sản khi chuyển nhượng doanh nghiệp… và có hiệu lực từ 01/05/2018.

Tóm lược lại một số điểm lưu ý tại thông tư này như sau

 

Sắc ThuếNội dung thay đổiQuy định cũQuy định mới (TT 25/2018/TT-BTC)Hiệu lực
TNDN 

Mức khống chế chi phí bảo hiểm không bắt buộc

01 triệu đồng/người/tháng là mức tối đa được tính vào chi phí được trừ khi doanh nghiệp:

 • Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện;
 • Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
03 triệu đồng/người/tháng là mức tối đa được tính vào chi phí được trừ khi doanh nghiệp:

 • Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện;
 • Mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
 • Mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
01/05/2018
Không không chế chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động nếu đáp ứng điều kiện
GTGTHoàn thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩuKhông được hoàn thuế GTGTĐƯỢC hoàn thuế GTGT01/02/2018

 

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=1faAWOshCdKFgQhon3JJwvFw9CZSu7LOg” text=”TẢI THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC” ]

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=1cSUHYsJSYhcb6-Nt3lviOa_CayhyMWGN” text=”TẢI NGHỊ ĐỊNH 146/2017/NĐ-CP” ]

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=1zqCc2EuFNtizW6Oktf-_lUK-Dn3ltj6C” text=”TẢI THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC” ]

[maxbutton id=”1″ url=”https://drive.google.com/open?id=1issLDQ7JOL3cU96O7ajR1dGWO1yJ5-R5″ text=”TẢI THÔNG TƯ 111/2013/TT-BTC” ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *