Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Bản tin

THAY ĐỔI TỪ THÁNG 05/2021: KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP

5/5 - (3 bình chọn)

Trước đây, thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng là một thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhà nước đã đơn giản hóa vấn đề này đi rất nhiều. Từ đó, giảm tải các công việc thông báo cho Doanh nghiệp. Và từ 05/2021 trở đi, doanh nghiệp sẽ không cần phải làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư nữa. 

QUY ĐỊNH CŨ VỀ THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Thông báo tài khoản ngân hàng lên cơ quan Thuế (ban đầu)

Trước đây, khi doanh nghiệp có cập nhật,thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan Thuế.

Thuế nắm bắt được thông tin này. Điều này được quy định tại Điều 9 – Thông tư số156/2013/TT-BTC

“Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

Thay đổi thông tin về nơi gửi thông báo

Sau đó, cơ quan Thuế đã dừng nhận thay đổi theo thông báo số 08-MST và doanh nghiệp sẽ cập nhật thông tin qua mẫu gửi lên sở kế hoạch đầu tư Theo quy định tại điều 36 luật quản lý thuế 2019 (hiệu lực từ 01/07/2020) quy định về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế với doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh”

– Trước đây thì bắt buộc do nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng với thuế các khoản thanh toán trên 20 triệu qua ngân hàng sẽ không được tính chi phí theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

– Từ 15/12/2016 tại khoản 3 điều 1 thông tư 173/2016/TT-BTC thì các tài khoản mang tên công ty đã có thể được tính chi phí do vậy không bắt cần thiết phải làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng nếu muốn tính chi phí.

Do vậy, việc thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư vẫn là việc cần làm với doanh nghiệp để được xác nhận chi phí. Ngoài ra, trong việc phát hành hóa đơn nhiều cơ quan Thuế vẫn yêu cầu thủ tục này trước khi duyệt. Vì vậy, trước ngày 01/05/2021, doanh nghiệp vẫn cần làm thủ tục này.

>> Chi tiết hướng dẫn thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng

THAY ĐỔI TỪ THÁNG 5/2021

Từ ngày 01/05/2021 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn nghị định 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp. Trên biểu mẫu có những thông tin thay đổi như sau : cụ thể:

– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy, “số tài khoản ngân hàng” không phải là “thông tin đăng ký thuế“

– Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước đây khi thông báo số tài khoản ngân hàng thì sử dụng mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên hiện nay biểu mẫu này không còn thông tin số tài khoản. Vì vậy, kể cả trường hợp doanh nghiệp muốn thông báo số tài khoản ngân hàng cũng sẽ không được xác nhận.

>> Xem nội dung thông tư mới và biểu mẫu cũ

Biểu mẫu mới

Biểu mẫu cũ

Vì vậy, với các doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, sẽ không làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư nữa. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chủ động ghi nhận toàn bộ chi phí, doanh thu của tài khoản doanh nghiệp để báo cáo thuế đầy đủ.

Với các cơ quan Thuế tại các tỉnh thành chưa cập nhật thông tin này, doanh nghiệp hãy thông báo cho cơ quan Thuế để đảm bảo các công việc thủ tục hành chính được thuận lợi, hanh thông nhất.

Hãy liên lạc tới 1ketoan.comTopa.vn để chúng tôi hỗ trợ bạn những vấn đề về Thuế

Comment here