Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuếKế toán thuế

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TƯƠNG TÁC GIỮA CHỦ DOANH NGHIỆP VÀ 1KETOAN.COM TRONG VIỆC HOÀN THÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Để hoàn thành được một bộ Báo cáo tài chính Thuế cuối năm hoàn chỉnh cho Khách hàng, cần rất nhiều thông tin và công sức của người Kế toán. Điều quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính Thuế cho một doanh nghiệp, không phải chỉ là ở việc có để nộp đúng hạn, mà quan trọng, hồ sơ đó phải phù hợp với hoạt động doanh nghiệp và thuận lợi cho việc thanh- kiểm tra. Tại 1ketoan.com, chúng tôi tin rằng, việc làm Báo cáo tài chính tốt nhất là tìm hiểu từ chính quá trình kinh doanh của chủ Doanh nghiệp, và giúp chủ doanh nghiệp hiểu rõ về quá trình kinh doanh cũng như ý nghĩa của Báo cáo tài chính.

MỤC TIÊU CỦA KHÁCH HÀNG/ CHỦ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ ? 

Với tất cả Khách hàng, khi tìm đến một bên Dịch vụ Kế toán Thuế/ Báo cáo tài chính, mục tiêu đạt đến thường theo các thứ tự sau:

  • Hoàn thiện các báo cáo đúng chuẩn, đúng luật và thời hạn để không bị phạt ngay thời điểm đó.
  • Hạn chế số tiền Thuế phải nộp
  • Thường do kế toán không đủ năng lực / chủ doanh nghiệp ít kiến thức liên quan đến Kế toán, vì vậy thường không muốn tìm hiểu về Báo cáo, muốn dành ít thời gian tìm hiểu.
  • Việc tất yếu là khi thanh kiểm tra không ai muốn bị phạt hoặc bị phạt mà không báo trước.

Tuy nhiên, trong thực tế, mục tiêu thứ 3 của chủ Doanh nghiệp thường bị mâu thuẫn với các mục tiêu số 2 và số 4. Rất nhiều chủ doanh nghiệp khi thuê kế toán làm Thuế và Báo cáo tài chính, thường khoán các yêu cầu cho bên Dịch vụ/ Kế toán sau đó không quan tâm, đến khi nhận kết quả thường không hài lòng. Cụ thể là khi: 

  • Cung cấp tài liệu không cung cấp đầy đủ: Nếu cung cấp thiếu chi phí ( hóa đơn, nhân lực) sẽ dẫn đến số thuế phải nộp cao. 
  • Không dành thời gian và kiểm tra phản hồi các tư vấn, yêu cầu thêm của Kế toán: Dẫn đến kế toán khi không có hồ sơ sẽ bị loại bớt 1 số chi phí ( do không đủ hồ sơ chứng minh), phần thuế phải nộp càng cao hơn.
  • Khi kế toán hoàn tất hồ sơ và báo số Thuế phải nộp, lúc này mới thấy kết quả không ổn, lại yêu cầu chỉnh sửa lại và mất thời gian làm lại hoàn toàn. Việc này có thể dẫn đến chậm tiến độ so với yêu cầu
  • Nếu kế toán tự thêm các thông tin  của chủ Doanh nghiệp cho xong đúng với yêu cầu ngay lập tức mà không thông báo, hồ sơ Thuế có thể bị phạt nặng khi thanh kiểm tra do không khớp với hoạt động của Doanh nghiệp. Thậm chí, kế toán xử lý hồ sơ cũng bị phạt nặng

Cần hiểu rõ rằng, công việc cơ bản của Kế toán thông thường là ghi nhận thông tin chứ không phải là sáng tạo thông tin.. Với các kế toán làm về Thuế nhiều kinh nghiệm, họ sẽ đưa ra được tư vấn cũng như yêu cầu thêm các thông tin để đảm bảo hồ sơ Thuế của Khách hàng là chặt chẽ và đầy đủ nhất.

Vì vậy, việc áp dụng công nghệ của Dịch vụ Kế toán Thuế 1ketoan.com vẫn cần đến sự cải tiến về Quy trình, đặc biệt trong đó là việc tương tác với Doanh nghiệp.

QUY TRÌNH HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 1KETOAN.COM

Dựa trên thực tế nhiều năm làm việc, với mỗi Khách hàng cần hoàn thiện Báo cáo tài chính chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện các công việc như theo quy trình sau

Công việcMô tả công việcThời gian
1. Thống nhất phương án & nhận hồ sơ
1.1. Thảo luận với Khách hàng về dữ liệu cần cung cấpHỏi Khách hàng các thông tin tổng quan về DN
Lập danh sách các dữ liệu Khách hàng cần cung cấp (Với mỗi loại dữ liệu có file mẫu minh họa)
Trình bày cách xử lý và kết quả hồ sơ sổ sách sau khi làm xong cho các phần quan trọngHồ sơ lương, BHXHNgân hàng, công nợGiá vốn
1 buổi (khoảng 2 tiếng)
1.2. Thảo luận để chốt với Khách hàng dữ liệu có thể cung cấp. Và phương án xử lý hồ sơKhách hàng thống nhất dữ liệu có thể cung cấp theo yêu cầu. Và thời gian dự kiến cung cấp
Thống nhất phương án cho các tình huống Khách hàng  không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu ban đầu
1 buổi (khoảng 2 tiếng)
1.3. Nhận phản hồi từ Khách hàngNhận phản hồi của Khách hàng về:Xác nhận phương án xử lý và kết quả hồ sơDanh sách hồ sơ dữ liệu sổ sách chi tiết có thể cung cấp

Phụ thuộc vào quyết định & thời gian chuẩn bị hồ sơ của Khách hàng
2. Xử lý hồ sơ
2.1. Xử lý hóa đơn, báo cáo thuếNhập liệu hóa đơn
Lập lại báo cáo thuế của từng quý và đối chiếu với báo cáo Khách hàng đã nộp trước đó
Lập báo cáo phản hồi Khách hàng về các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế, mặt hàng, đơn vị tính
Dựa trên độ phức tạp của hóa đơn/ mặt hàng
2.1.1Nhận phản hồi từ Khách hàng sau khi xem xét các vấn đề của Báo cáoPhụ thuộc vào thời gian phản hồi của Khách hàng
2.2. Xử lý ngân hàng, công nợNhập liệu chứng từ ngân hàng
Lập bảng công nợ phải thu, phải trả căn cứ vào giao dịch ngân hàng + hóa đơn mua bán
Phản hồi Khách hàng về các vấn đề liên quan đến giao dịch chưa rõ lý do, báo cáo công nợ

2.2.1Nhận phản hồi từ Khách hàng về phương án bổ sung hồ sơ, giải trình các lý do và xử lý vấn đề công nợPhụ thuộc vào thời gian phản hồi của Khách hàng
2.3. Xử lý hồ sơ hải quanNhập liệu chứng từ
Phản hồi Khách hàng các vấn đề liên quan

2.3.1Nhận phản hồi từ Khách hàngPhụ thuộc vào thời gian phản hồi của Khách hàng
2.4. Xử lý hồ sơ lương nhân viênKhai báo thông tin nhân viên theo CMND
Khai báo bộ phận, chức vụ cho nhân viên
Tra cứu MST cá nhân + Đăng ký MST cá nhân nếu chưa có

2.5. Xử lý công nợ BHXHKhai báo mức lương, thời gian tham gia bảo hiểm của nhân viên
Hạch toán chứng từ nộp tiền bảo hiểm
Đối chiếu số liệu với báo cáo D02, C12
Phản hồi KH các vấn đề liên quan

2.5.1Nhận phản hồi từ phía Khách hàng về tình hình chi phí nhân lực, bảo hiểm.Phụ thuộc vào thời gian phản hồi của Khách hàng
2.6. Chi phí giá vốnHạch toán chi phí có hóa đơnHàng hóaNguyên vật liệuMua ngoàiCCDC, TSCĐ
Hạch toán chi phí không có hóa đơnThuê nhà, thuê xeLương
Phản hồi Khách hàng các vấn đề liên quan

2.6.1Nhận phản hồi từ Khách hàng về tổng chi phí giá vốn và xác nhận các rủi ro từ hồ sơPhụ thuộc vào thời gian phản hồi của Khách hàng
3. Hiệu chỉnh theo yêu cầu

Khách hàng kiểm tra kết quả công việc ở các giai đoạn trên. Và đề xuất hiệu chỉnh nếu cần
Thực hiện hiệu chỉnh theo đề xuất của Khách hàng
30% thời gian xử lý hồ sơ, phụ thuộc vào yêu cầu chung của Khách hàng

CẨN TRỌNG VỚI VIỆC TÌM KIẾM DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN THUẾ / BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Khi đã đọc đến đây, có lẽ, một số chủ Doanh nghiệp cảm thấy quy trình thực hiện một Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp thực sự rất dài. Cá nhân những người làm kế toán chúng tôi, cũng phải trải qua từng việc một và luôn chờ đợi sự phản hồi từ khách hàng. Vì tại mỗi bước hoàn chỉnh, nếu không có sự hỗ trợ từ Khách hàng thì chắc chắn, hồ sơ sẽ không đầy đủ và gây ra thiệt hại cho chính doanh nghiệp.

Để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện này, chỉ có phương án là chủ Doanh nghiệp có thể cung cấp đầy đủ các thông tin và thống nhất kết quả làm việc ngay từ đầu. Với việc hiểu nhu cầu của doanh nghiệp cũng như việc thống nhất các vấn đề trước khi hoàn thiện, tiến độ của công việc sẽ được đẩy nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng.

Ngoài ra, với việc sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói của chúng tôi – 1ketoan.com, quý Doanh nghiệp có thể có nhiều thời gian hơn để thảo luận và đảm bảo toàn bộ hồ sơ của mình sẽ ra được kết quả đúng với mong muốn. Với việc theo sát với Doanh nghiệp trong 1 năm, chắc chắn hồ sơ của Doanh nghiệp sẽ đầy đủ và chuẩn xác hơn rất nhiều.

1ketoan.com hi vọng đây cũng là một thông tin để các chủ doanh nghiệp tham khảo trước khi bắt đầu hợp tác với bên Dịch vụ – hoặc thuê Kế toán phụ trách riêng về Thuế. Để làm được một hồ sơ Thuế chuẩn chỉnh không phải việc đơn giản, cần rất nhiều thông tin. Việc tìm hiểu và tư  vấn cho Khách hàng là một trách nhiệm bắt buộc của Kế toán viên nhiều kinh nghiệm.

Hãy nhớ, việc không nhận được thông tin từ kế toán viên chỉ mang lại sự thoải mái trong thời điểm đầu tiên, nhưng sẽ mang lại các mối nguy hại lâu dài phía sau !!!

Liên lạc ngay cho chúng tôi để nhận tư vấn:

Hotline: 0899516365

Tư vấn viên tại Hà Nội: 0377232202

Tư vấn viên tại Hải Dương: 0327525121

Comment here