Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thông tin cho doanh nghiệp

Phương pháp kiểm tra chất lượng công việc kê khai thuế hàng quý

5/5 - (2 bình chọn)

Rõ ràng, với bất cứ doanh nghiệp nào, việc Kê khai thuế hàng quý/ tháng la việc bắt buộc. Tuy nhiên, trong công việc này, nếu không cẩn thận hoặc không đủ kiến thức, chắc chắn kế toán viên sẽ làm sai. Đặc biệt với Doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Thường chủ doanh nghiệp tự làm hoặc có kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm khai thuế. Vậy phuong án kiểm tra lại khi kê khai thuế hàng quý la như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với 1ketoan.com

Kiểm tra chất lượng Tờ khai thuế GTGT đã lập

Các lỗi thường gặp

 • Đầu kỳ không khớp với cuối kỳ quý trước
 • Hóa đơn bán ra đã xóa bỏ nhưng vẫn kê khai
 • Nhập liệu sai số tiền thuế
 • Hạch toán sai các hóa đơn khó: XNK, …?

Nguyên nhân

 • “Đầu kỳ không khớp với cuối kỳ quý trước”
  • Quên không thiết lập đầu kỳ cho DN
  • Hóa đơn mua, bán ở các quý trước bị hiệu chỉnh, vì vậy số liệu đầu kỳ trên phần mềm khác với báo cáo đã nộp
 • “Hóa đơn bán ra đã xóa bỏ nhưng vẫn kê khai”
  • Doanh nghiệp do sai sót nên đã thay thế bằng hóa đơn khác nhưng không báo lại
 • “Nhập liệu sai số tiền thuế”
  • Nhập thêm, hoặc bớt số 0

Phương pháp kiểm tra

 • “Đầu kỳ không khớp với cuối kỳ quý trước”
  • Vào trang ThuDienTu tải tờ khai quý trước, và so sánh với số liệu tờ khai đã lập
  • (*) Lưu ý: DN mới thành lập có thể chưa có tờ khai này
 • “Hóa đơn bán ra đã xóa bỏ nhưng vẫn kê khai”
  • Tại phân hệ Bán hàng: Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự Tăng dần hoặc Giảm dần. Sau đó kiểm tra xem có hóa đơn nào có số tiền bằng nhau không?
 • “Nhập liệu sai số tiền thuế”
  • Tại phân hệ Bán hàng: Sắp xếp cột thành tiền theo thứ tự Tăng dần. Sau đó xem chi tiết 05 hóa đơn giá trị lớn nhất xem nhập liệu có khớp với file hóa đơn không?

Phương pháp xử lý khi gặp lỗi

 • “Đầu kỳ không khớp với cuối kỳ quý trước”
  • Đầu kỳ vẫn lấy theo số liệu cuối kỳ quý trước đã kê khai (kể cả bị sai)
  • Nếu quý trước kê khai không đúng, chênh lệch đó sẽ điều chỉnh ở quý này
 • “Hóa đơn bán ra đã xóa bỏ nhưng vẫn kê khai”
  • Xóa nghiệp vụ đó khỏi phần mềm và lập lại tờ khai mới
 • “Nhập liệu sai số tiền thuế”
  • Nhập lại đúng số liệu trên file và lập lại tờ khai mới

Kiểm tra chất lượng Báo cáo sử dụng hóa đơn đã lập

Các lỗi thường gặp

 • Không lập tờ khai báo cáo hóa đơn
 • Sai thông tin Số tồn đầu kỳ
 • Sai thông tin Số mua/phát hành trong kỳ
 • Sai thông tin Ký hiệu mẫu hoá đơn
 • Sai thông tin Ký hiệu hóa đơn

Nguyên nhân

 • “Không lập tờ khai báo cáo hóa đơn”
  • KH ký hợp đồng không phát sinh, nhưng trước đó đã phát hành hóa đơn
 • “Sai số liệu Số tồn đầu kỳ”
  • Quên không thiết lập đầu kỳ cho DN mói
  • Hóa đơn mua, bán ở các quý trước bị hiệu chỉnh, vì vậy số liệu đầu kỳ trên phần mềm khác với báo cáo đã nộp
 • “Sai số liệu Số mua/phát hành trong kỳ”
  • Nhầm lẫn giữa thông tin Số tồn đầu kỳ và Số mua/phát hành trong kỳ
  • Lưu ý: Nếu nộp thông báo phát hành cùng với quý kê khai thì phải là Số mua/phát hành trong kỳ
 • “Sai thông tin Ký hiệu mẫu hoá đơn”
  • DN mới không chú ý dẫn đến sai sót
 • “Sai thông tin Ký hiệu hóa đơn”
  • DN mới không chú ý dẫn đến sai sót

Phương pháp kiểm tra

 • “Không lập tờ khai báo cáo hóa đơn”
  • Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn tại: Link. Nếu có phát hành tức cần nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn
 • “Sai số liệu Số tồn đầu kỳ”
  • Vào trang ThuDienTu tải báo cáo quý trước, và so sánh với số liệu báo cáo đã lập
  • (*) Lưu ý: DN mới thành lập có thể chưa có báo cáo này
 • “Sai số liệu Số mua/phát hành trong kỳ”
  • Kiểm tra lại thông báo phát hanh hóa đơn
 • “Sai thông tin Ký hiệu mẫu hoá đơn”
  • Kiểm tra lại thông báo phát hanh hóa đơn
 • “Sai thông tin Ký hiệu hóa đơn”
  • Kiểm tra lại thông báo phát hanh hóa đơn

Phương pháp xử lý khi gặp lỗi

 • – “Không lập tờ khai báo cáo hóa đơn”
  • Lập báo cáo này
 • “Sai số liệu Số tồn đầu kỳ”
  • Kiểm tra lại các quý trước, xem sai ở thời điểm nào
  • Lập và nộp lại các quý bị sai
  • Đầu kỳ phải lấy theo số liệu đúng thực tế sau khi đã điều chỉnh lại các quý bị sai
 • “Sai thông tin Ký hiệu mẫu hoá đơn”
  • Kiểm tra lại các quý trước, xem sai ở thời điểm nào
  • Lập và nộp lại các quý bị sai
 • “Sai thông tin Ký hiệu hóa đơn”
  • Kiểm tra lại các quý trước, xem sai ở thời điểm nào
  • Lập và nộp lại các quý bị sai

Như vậy, có thể thấy rằng có nhiều lỗi phát sinh khi lập tờ khai thuế hàng quý. Cần có kế toán có kinh nghiệm để xử lý. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể có chi phí để xử lý vấn đê này. Vậy phương án tối ưu, là sử dụng dịch vụ Kế toán thuế 1ketoan.com. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất, với mức chi phí tốt nhất.

Hotline: 0899516365/ 0327525121.

>> Xem thêm về Kế toán Thuế

Dịch vụ kế toán thuế tại Thanh Xuân

Dịch vụ Kế toán thuế tại Ba Đình

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Long Biên

Comment here