Những Thông tư – Nghị định mới nhất kế toán cần lưu ý

5/5 - (5 bình chọn)

Bên cạnh việc nắm rõ các điều luật về thuế, kế toán doanh nghiệp kế toán trưởng của một công ty cần luôn luôn cập nhật những thông tư, nghị định, văn bản luật sửa đổi bổ sung mới nhất hàng năm để kịp thời định hướng cho hoạt động kế toán trong doanh nghiệp mình.

Dưới đây là những thông tư, nghị định quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các doanh nghiệp hiện hành mà kế toán cần lưu ý. Bấm vào các đường link để xem chi tiết hoặc tải văn bản về máy.

STTVăn bảnThông tin
1Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tửLà nghị định mới nhất về kế toán được bạn hành trong năm 2018.

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

2Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định về Thang bảng lươngNghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013
3Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CPThông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ tài chính Hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC
4Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏNghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Doanh nghiệp.
5Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm kế toánNgày 12/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán độc lập, đối tượng áp dụng là Cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018.
6Nghị định 146/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, TNDNNghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP về Luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
7Nghị định 141/2017/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐNgày 7/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiều vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Doanh nghiệp
8Thông tư 93/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung TT 219, 119, 156Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC. Bỏ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký pp khấu trừ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *