Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thông tin cho doanh nghiệp

Những Lưu Ý Về Thuế Cho Doanh Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu

Những lưu ý về thuế cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
5/5 - (3 bình chọn)

Xăng dầu là sản phẩm thiết yếu phục vụ con người. Ngày nay, khi nhu cầu đi lại, giao lưu của chúng ta ngày càng tăng thì các doanh nghiệp cung cấp ngày càng phát triển. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành, bổ sung một số chính sách về Thuế cho doanh nghiệp xăng dầu. Cụ thể những thay đổi này là gì? Những thay đổi này có tác động gì đến doanh nghiệp bạn không?

Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động sau:

  • Xuất khẩu (nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, có nguồn gốc nhập khẩu), gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu;
  • Nhập khẩu, tái nhập tái xuất;
  • Sản xuất và pha chế xăng dầu;
  • Phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước;
  • Cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Để hoạt động kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp cần đáp ứng các loại giấy phép khác nhau theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT/-BCT sửa đổi tại Thông tư số 28/2017/TT/BCT.

Giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Cụ thể như sau:

  • Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
  • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Những điểm mới về thuế cho doanh nghiệp xăng dầu

Về khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Trước đâyĐiểm mới
Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ; tại Điều 15 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối, chi nhánh của công ty đầu mối, đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc đơn vị đầu mối; các Công ty cổ phần do đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối (trên 50% cổ phần) hoặc các Chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các Chi nhánh trực thuộc các Công ty cổ phần.
Với quy định này, chỉ các công ty con mà đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối trên 50% mới thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp một Công ty vẫn đáp ứng tiêu chí là công ty con của doanh nghiệp đầu mối theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (như vẫn có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó) nhưng tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50% nên không thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.
Sửa đổi quy định về người nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu là thương nhân đầu mối, đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối và đơn vị phụ thuộc của thương nhân đầu mối, trong đó công ty con của thương nhân đầu mối được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (bao gồm công ty con mà đơn vị đầu mối nắm cổ phần chi phối trên 50% hoặc công ty con mà thương nhân đầu mối có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó nhưng tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp đầu mối thấp hơn 50%) (Khoản 4 Điều 11).
Chưa có quy định nàyBổ sung quy định về phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp đối với mặt hàng xăng dầu cho từng địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở trong trường hợp thương nhân đầu mối hoặc công ty của thương nhân đầu mối có đơn vị phụ thuộc kinh doanh tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi thương nhân đầu mối, công ty con của thương nhân đầu mối đóng trụ sở mà đơn vị phụ thuộc không hạch toán kế toán để khai riêng được thuế bảo vệ môi trường (Khoản 4 Điều 11).
Chưa có quy định này Bổ sung Phụ lục bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với xăng dầu (tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

>>> Xem thêm:

Trên đây là những cập nhật về thế cho doanh nghiệp xăng dầu. Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1ketoan theo HOTLINE 0888.005.630 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Comment here