Miễn thuế với doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

5/5 - (2 bình chọn)

Hiện nay, nhà nước đang ưu tiên việc phát triển khoa học, công nghệ để bắt kịp thế giới. Việc công khai ủng hộ cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập là rõ ràng. Vì vậy, có rất nhiều chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này. Trong số đó, việc miễn Thuế là ưu đãi nổi bật. Hãy cùng liệt kê ra những thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này.

>> Xem thêm thông tin về các loại hình DN miễn thuế

Căn cứ pháp luật

 • Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế GTGT;
 • Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn: định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;
 • Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;
 • Căn cứ công văn số 3901/TCT-CS hướng dẫn về thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học;
 • Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về người nộp thuế TNDN;
 • Căn cứ Điều 3 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Khoản 3, Điều 8, Thông tư số 78/2014/TT-BTCT

Thông tin miễn thuế

 • Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. Được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm;
 • Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn thuế phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 • Đảm bảo công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận.

Thu nhập trên sẽ được miễn thuế theo thời hạn:

 • 3 năm với hợp đồng nghiên cứu khoa học theo quy định pháp luật.
 • 5 năm cho công nghệ mới áp dụng vào sản phẩm
 • Sản phẩm thử nghiệm sẽ theo thời gian đăng ký sản phẩm thử nghiệm

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra thêm thông tin cho doanh nghiệp về miễnThuế. Nếu doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này, hãy tìm hiểu kỹ để đăng ký cho phù hợp. Doanh nghiệp cần tư vấn cụ thể hơn, hãy liên lạc với chúng tôi.

>> Xem thêm thông tin về Kế toán thuế tại đây

Truy cập website 1ketoan.com hoặc gọi Hotline 0888.005.630

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *