Miễn thuế với doanh nghiệp có đối tượng lao động đặc biệt

5/5 - (1 bình chọn)

Nhà nước luôn ưu tiên cho các hoạt động hỗ trợ xã hội. Vì vậy đối với các doanh nghiệp có các loại hình lao động đặc thù, luôn có cơ chế riêng. Cơ chế này áp dụng cho các doanh nghiệp có đối tượng lao động đặc biệt. Cụ thể là: Miễn thuế liên quan đến doanh nghiệp an sinh xã hội. Doanh nghiệp có người khuyết tật hoặc người cai nghiện, nhiễm HIV/ AIDS. Hãy cùng làm rõ.

Cơ sở pháp luật

Quy định tại khoản 4, Nghị định 218/2013/NĐ-CP). Trường hợp doanh nghiệp có:

 • Sử dụng từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật
 • Số lao động bình quân trong năm từ 20 người trở lên
 • Không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Và theo quy định tại diều 8, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì:

 • Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.
 • Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.
 • Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.

b) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

c) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV” doanh nghiệp của anh phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận về số lao động là người khuyết tật.

Áp dụng thực tế

Như vậy, doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố:

 • Số lượng lao động
 • Số lượng lao động khuyết tật
 • Ngành nghề kinh doanh

Nếu đáp ứng đủ các yêu cầu trên thì xem xét lập hồ sơ xin miễn thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh). Phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật.
 • Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Phải có giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 • Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV. Phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV.

Như vậy, về hạng mục Thuế, nhà nước luôn có ưu đãi đặc biệt với các doanh nghiệp hỗ trợ an sinh xã hội. Nếu doanh nghiệp đi theo hướng phát triển này, hãy lập hồ sơ để được ưu đãi thuế.

>> Xem thêm thông tin về Kế toán Thuế.

Doanh nghiệp gặp khó khăn về Thuế, cần tư vấn, lập hồ sơ, Kê khai , hãy sử dụng dịch vụ của 1ketoan.com .

Dựa trên phần mềm thông minh, chúng tôi mang đến chất lượng tư vấn tốt nhất, báo cáo chính xác , đầy đủ, chi phí rõ ràng nhất cho doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể tin tưởng vào chất lượng phục vụ.

Hotline: 0888.005.630

Chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến điều tốt nhất cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *