Lịch nộp kê khai Thuế, Báo cáo Thuế quý 1 năm 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Tháng 4 năm 2020 đã tới, là thời điểm Doanh nghiệp phải chuẩn bị các Báo cáo Thuế Quý 1 , tháng 3 năm 2020. Vừa trải qua kỳ Báo cáo tài chính 2019 tương đối vất vả, tuy nhiên đừng quên Lịch nộp các báo cáo thuế, kê khai thuế quý 1 năm 2020 nhé.

Nếu bạn chưa hoàn thành Báo cáo tài chính 2019, hãy làm ngay, thử dịch vụ của chúng tôi tại đây. 1ketoan.com luôn sẵn sàng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ vào các bộ luật, thông tư, nghị định sau:

  • Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Lịch nộp các Báo cáo thuế:

  • Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
  • Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.
  • Cuối năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thứ sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.
  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019: Hạn nộp ngày 31/3/2020 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

LỊCH NỘP KÊ KHAI THUẾ, BÁO CÁO THUẾ QUÝ 1 NĂM 2020

Lịch nộp Kê khai thuế Quý 1 2020 như sau:

Thời hạnDoanh nghiệp Kê khai thuế theo quýDoanh nghiệp Kê khai Thuế theo tháng
20/04/2020Chưa đến thời hạnTờ khai Thuế GTGT và Tờ khai thuế TNCN (nếu có) Tháng 3/ 2020
30/04/2020Tờ khai Thuế GTGT và tờ khai Thuế TNCN Quý 1/2020 (Nếu có)
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2020
Nộp tiền thuế TNDN tam tính
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1/2020
Không

Vi vậy, doanh nghiệp chú ý nộp các tờ khai, báo cáo thuế này đúng thời hạn để đảm bảo không bị phạt. Nếu doanh nghiệp chưa có nhân lực phụ trách, đang tối ưu chi phí, hãy tìm đến Dich vụ Kế toán Thuế 1ketoan.com

Hotline : 0888.005.630

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Thanh Xuân

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Hà Đông

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Cầu Giấy

>> Xem thêm về Kế toán Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *