Hướng dẫn tự Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân qua mạng

5/5 - (1 bình chọn)

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng đã trở nên phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. Nếu bạn chưa biết cách tự quyết toán thuế TNCN qua mạng, hãy tham khảo bài viết này để có thể thực hiện quy trình một cách dễ dàng và chính xác.

Chuẩn bị các thông tin cần thiết

  1. Trước khi bắt đầu quy trình quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn cần phải chuẩn bị các thông tin sau:
  • Số CMND hoặc số Căn cước công dân của bạn
  • Mã số thuế cá nhân của bạn (nếu có)
  • Hồ sơ thu nhập, chi phí và các khoản giảm trừ trong năm

Các bước quyết toán Thuế TNCN

Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết các bước cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng: cách đăng nhập, kê khai, chọn & gửi tờ khai quyết toán thuế TNCN.

1.Truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế

Để Quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn cần truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/. Sau đó, bạn cần đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của mình (nếu chưa có, bạn cần đăng ký tài khoản trước đó).

Xem thêm Hướng dẫn đăng ký tài khoản với cá nhân chưa có tài khoản 

2. Nhập thông tin và tính toán thuế TNCN

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn sẽ được yêu cầu nhập các thông tin liên quan đến thu nhập, chi phí và các khoản giảm trừ trong năm. Hệ thống sẽ tự động tính toán số thuế phải nộp dựa trên các thông tin này.

Người nộp thuế điền thông tin mã số thuế và mã kiểm tra rồi nhấn tiếp tục. (Trường hợp quên mã số thuế thì người nộp thuế có thể tham khảo cách tra cứu mã số thuế Tại đây)

Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện giao diện như hình phía trên.

Chọn “Quyết toán thuế”, sau đó chọn “kê khai trực tuyến”

Điền nội dung kê khai online

Sau đó tại mục Chọn thông tin tờ khai, người nộp thuế điền các thông tin bắt buộc và chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN.

Tùy theo trường hợp của người nộp thuế mà tích chọn mục phù hợp.

Chọn Cơ quan thuế Quyết toán: nhập vào các ô tương ứng, tích chọn một trong 03 trường hợp:

Trường hợp 1: Tích vào ô này nếu NNT có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, NNT lựa chọn CQT đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm.

Sau đó lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn cơ quan thuế ở phần tra cứu MST).

Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung.

Trường hợp 2: Tích vào ô này nếu NNT trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng.

Trường hợp 3: Tích vào ô này nếu NNT không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

**Trường hợp 3.1: NNT tích vào ô này nếu có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

Ô 1: Tại thời điểm quyết toán NNT đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì tiếp NNT tục nhập thông tin mã số thuế của tổ chức chi trả tính GTGC cho bản thân.

 Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập, nơi đăng ký GTGC cho bản thân

Ô 2: Tại thời điểm QT NNT không làm việc cho tổ chức chi trả hoặc không tính GTGC cho bản thân tại bất kỳ tổ chức chi trả nào. Nếu  tích vào ô này NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

**Trường hợp 3.2: NNT tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc.Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4 hoặc ô 5.

Ô 3: Tại thời điểm QT vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này NNT tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế quyết toán.

Ô 4: Tại thời điểm quyết toán đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào; Nếu tích vào ô này thì NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Ô 5: Tại thời điểm quyết toán NNT chưa tính giảm trừ gia cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào (tổ chức khấu trừ thuế 10% tại nguồn của cá nguồn). Nếu tích vào ô này NNT tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú)

Nhấn Tiếp tục → Đến phần NHẬP DỮ LIỆU TỜ KHAI

Ví dụ trường hợp người nộp thuế có thu nhập tại 2 nơi (đã thay đổi nơi làm việc) và đã khấu trừ thuế tại nguồn. Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trù thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống tự động nhận diện cơ quan quyết toán thuế. (Xem hình chụp bên dưới)

Tiếp theo, người nộp thuế chọn trường hợp quyết toán thuế.

Chọn năm kê khai là năm 2022 (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022).

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.

Chọn “Tiếp tục” để chuyển đến bước khai tờ khai quyết toán.

Nhập dữ liệu tờ khai

Người nộp thuế nhập dữ liệu tờ khai quyết toán thuế

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập

Click chọn Tờ khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo nếu người nộp thuế thuộc trường hợp này

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT. (Bắt buộc điền)

[12] đến [14] Thông tin liên quan đến đại lý thuế (nếu có)

[15] đến [19] Hệ thống tự động điền thông tin

[20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ

[20]=[21]+[23]

[21] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam   

Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Năm 2022, Dương Văn A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 50.000.000 đồng, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 200.000.000 đồng. Như vậy tại chỉ tiêu [21], anh A sẽ nhập 250.000.000 đồng.

[22] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

[23] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam         

[24] Số người phụ thuộc: Chỉ tiêu này hệ thống tự động điền theo số người phụ thuộc mà NTT đã đăng ký.   

[25] Các khoản giảm trừ ([25]= [26] + [27] + [28] + [29] + [30]

[26] Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự điền sẵn là 132.000.000 đồng

[27] Giảm trừ cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống sẽ tính số tiền được giảm trừ theo số người phụ thuộc được đăng ký.

[28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: NTT tự điền thông tin này theo chứng từ

[29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: NNT tự điền thông tin này theo chứng từ

[30] Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: NNT tự điền thông tin này theo chứng từ   

[31] Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25]): Hệ thống sẽ tự tính dựa trên thông tin mà NNT đã nhập

[32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ: Hệ thống sẽ tự tính dựa trên thông tin mà NNT đã nhập

***

[33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ: ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])

[34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập

Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập là số thuế mà tổ chức chi trả thu nhập đã khấu trừ (căn cứ theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

[35] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập

Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập là số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế không qua tổ chức trả thu nhập.

[36] Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có)      

[37] Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm      

[38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm

[39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]        

[40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm        

[41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ ([42]=([32]-[33]-[39])>0)

[43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)

[44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)

[45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]          

[46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế          

[47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác           

[48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])

Trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn trả vào tài khoản của người nộp thuế tại chỉ tiêu [46] thì ghi thêm các thông tin sau:

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác tại chỉ tiêu [47] thì ghi thêm các thông tin sau:

Đến bước này, người nộp thuế đã có thể xác định được số thuế TNCN được hoàn hay phải nộp thêm.

Sau khi điền xong thì NNT chọn “Hoàn thành kê khai”.

3. Kiểm tra và nộp thuế

Sau khi hệ thống tính toán xong, bạn cần kiểm tra lại các thông tin và số tiền thuế phải nộp. Nếu bạn không thấy có gì sai sót, bạn có thể tiến hành nộp thuế trực tiếp qua mạng.

Trường hợp cá nhân có tài khoản giao dịch thuế điện tử

→ Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai → Kết xuất xml → Gửi tờ khai → chọn phụ lục đính kèm  → chọn chứng từ khấu trừ (Choose File) → chọn tiếp tục → nhập mã xác thực OTP (gửi về điện thoại)→ Nộp Tờ khai thành công.

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử

– Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai

– Chọn kết xuất XML

NNT chọn kết xuất XML trước khi gửi tờ khai.

NNT lưu lại file.

Chọn Nộp tờ khai, Nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

4. Lưu giữ các tài liệu quan trọng

Sau khi hoàn tất quy trình Quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn cần lưu giữ và sắp xếp đầy đủ các tài liệu liên quan đến thu nhập, chi phí và các khoản giảm trừ để phục vụ cho việc kiểm tra và xác minh sau này.

Tóm lại, Quyết toán thuế TNCN qua mạng là một quy trình đơn giản và tiện lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng các thông tin bạn cung cấp là chính xác và đầy đủ để tránh vi phạm pháp luật thuế.

Thời hạn nộp thuế TNCN qua mạng

  1. Theo quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuế TNCN qua mạng là ngày 31/05 hàng năm. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn cần thay đổi thông tin trong quyết toán thuế, bạn có thể chỉnh sửa và nộp lại đến ngày 31/12 hàng năm.

Lưu ý khi quyết toán thuế TNCN qua mạng

  1. Khi thực hiện quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:
  • Các thông tin bạn cung cấp phải chính xác và đầy đủ.
  • Số tiền thuế phải nộp được tính toán dựa trên các thông tin bạn cung cấp. Nếu có sai sót, bạn có thể bị phạt hoặc xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
  • Nếu có thắc mắc hoặc vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế TNCN qua mạng, bạn có thể liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp.

Quyết toán thuế TNCN qua mạng là một quy trình đơn giản và tiện lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và đúng luật, bạn nên lưu ý các điểm quan trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến quyết toán thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *