Hướng dẫn thay đổi thông tin chữ ký số khi thay thế trên hệ thống thuế điện tử

Chữ ký số hay Token là một USB mã hóa để phục vụ hoạt động doanh nghiệp nộp thuế điện tử cũng như xử lý 1 số công việc trên hệ thống Thuế điện tử. Tuy nhiên, trong thực tế, có thể do vô ý, chủ Doanh nghiệp hoặc kế toán viên làm mất chữ ký số. Việc này dẫn đến doanh nghiệp phải mua chữ ký số mới. Thay đổi chữ ký số cần thực hiện ở trên hệ thống Thuế điện tử để khai báo.

Với các bước tương tự để mua chữ ký số bình thường, sau đó Doanh nghiệp sẽ phải thay đổi thông tin lên Hệ thống Thuế điện tử. 1ketoan.com sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện thay đổi thông tin này theo các bước sau

Thay đổi thông tin Chữ Ký Số dịch vụ Nộp thuế điện tử

  • Chọn Thay đổi thông tin dịch vụ
  • Chọn Thay đổi CKS
  • Nhập mật khẩu Chữ ký số để thực hiện thay đổi thông tin CKS
  • Bấm nút Tiếp tục
  • Chọn Ký và gửi
  • Nhập mật khẩu Chữ ký số để thực hiện ký điện tử
  • Chọn Trở lại để hoàn tất bước này

Thay đổi thông tin Chữ Ký Số dịch vụ Khai thuế điện tử

  • Thực hiện theo thứ tự trên hình minh họa
  • Các bước còn lại thực hiện tương tự như phần thay đổi thông tin của dịch vụ Nộp thuế điện tử

Như vậy, 1ketoan.com vừa hướng dẫn doanh nghiệp phương án thay đổi thông tin Chữ ký số. Trong mọi trường hợp xảy ra rủi ro, Doanh nghiệp đều có thể xử lý trên hệ thống Thuế điện tử.

Nếu chủ doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm về kiến thức thuế, tham khảo tại đây:

>. Thông tin cho doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ kế toán/ Báo cáo tài chinh cũng như các dịch vụ khác liên quan đến cơ quan Thuế, hãy truy cập 1ketoan.com hoặc liên lạc Hotline 0888.005.630 để được tư vấn tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *