Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Download tài liệu hướng dẫn về Thuế TNDN và Thuế TNCN

5/5 - (1 bình chọn)

Hầu hết các doanh nghiệp sẽ có nhiều thắc mắc về chi phí phát sinh để tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thu nhập cá nhân (TNCN). Tuy nhiên, các điêu luật c ó thể chưa rõ ràng, vì vậy, doanh nghiệp cần tài liệu hướng dẫn về Thuế của cơ quan nhà nước.

Hiểu được vấn đề này, 1ketoan.com đã sưu tập được nhiêu tài liệu hướng dẫn của các cơ quan Thuế liên quan đến những thông tin này.

Tham khảo tại slide sau :

1ketoan.com- Giải thích vê chi phí Thuế TNDN, TNCN (slideshare.net)

Với những thông tin tham khảo này, các doanh nghiệp hãy chú ý xử lý các chi phí cho phù hợp.

Có thể liệt kê một số chi phí được nhắc đến:

  • Chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế
  • Chi phí lương, thưởng, phụ cấp
  • Thuê nhà
  • Chi phí điện nước
  • Chi phí dịch vụ
  • Chi phí hỗ trợ ăn uống, đi lại, tàu xe…

Với những chi phí này, mỗi doanh nghiệp có thể xây dựng chính sách cho phù hợp với cơ quan Thuế và luật.

Hãy tham khảo kỹ những tài liệu về Thuế này để áp dụng tốt nhất cho doanh nghiệp.

>> Xem thêm thông tin kiến thức về Thuế

Comment here