Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệpThông tin cho doanh nghiệp

Cá nhân được phép mở nhiều công ty hay không?

5/5 - (3 bình chọn)

Hiện nay, nhiều chủ doanh nghiệp có định hướng sang lĩnh vực rộng hơn. Hoặc đơn giản, tạo các công ty để thành chuỗi giá trị doanh nghiệp. Có thể giúp mở rộng nhanh hơn. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà chủ doanh nghiệp quan tâm: Một cá nhân có thể mở nhiều doanh nghiệp hay không?

Hãy cùng tìm câu trả lời với 1ketoan.com

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Căn cứ vào điều 17 luật doanh nghiệp 2014:

“1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

7. Rửa tiền, lừa đảo”.

KẾT LUẬN VÊ CÁ NHÂN MỞ NHIỀU CÔNG TY

Dựa trên điều khoản trên, có thể thấy được:

  • Một cá nhân có thể mở nhiều công ty
  • Chú ý về vốn điều lệ: Cần phải phân chia vốn điều lệ chứng minh tài sản phù hợp
  • Không vi phạm các pháp luật liên quan

Tuy nhiên, với cơ quan Thuế thi sẽ có những vấn đề xảy ra nếu doanh nghiệp đã ngừng, đóng cửa công ty mà không có lý do hợp lý. Hoặc đang tạm dưng nhưng chưa làm thủ tục đầy đủ. Như vậy sẽ bị cơ quan Thuế kiểm tra rất kỹ.

Hãy chú ý làm đầy đủ thủ tục với trường hợp này trước khi mỏ doanh nghiệp mới.

>> Xem thêm thông tin về doanh nghiệp

Comment here