Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Đối tượng lao động nào bắt buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp?

4.9/5 - (7 bình chọn)

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế nhiều người lao động còn chưa biết lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp, cũng như trong trường hợp nào thì tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Hãy cùng 1ketoan.com liệt kê các đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:( Theo Chương 6 Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13 và Nghị định 28/2015/NĐ-CP )

Đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm thất nghiệp:


– Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

– Trong trường hợp người lao động có nhiều hợp đồng lao động thì Tham gia BHTN tại nơi ký hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. (Nếu HĐLĐ đầu tiên chấm dứt -> Thì tham gia BHTN tại nơi ký HĐLĐ kế tiếp)
– Trường hợp Người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN.
– Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH, => Thì không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này.

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, Doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHTN cho Người lao động tại Cơ quan BHXH.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:


– Mức đóng bằng 2% tiền lương tháng tham gia BHXH
Trong đó: 
– Doanh nghiệp đóng 1%
– Người lao động đóng 1%.

– Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
– Hằng tháng, Doanh nghiệp phải đóng tiền BHTN cho Cơ quan BHXH

Người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;

+ Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

+ Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; + Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác

+ Cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã nêu.

Người sử dụng lao động phải tham gia cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Như vậy, các đối tượng thuộc tinh chất trên phải có trách nhiệm tham gia nộp BH thất nghiệp để đảm bảo lợi ích của người lao động.

Nếu doanh nghiệp có vấn đề về bảo hiểm, thuế, nhân sự kế toán không giải quyết được hoặc chưa có nhân sự, muốn nhận được dịch vụ chuyên nghiệp nhất, hãy sử dụng Dịch vụ Kế toán / Thuế của 1ketoan.com.

Liên lạc Hotline: 0888.005.630 để nhận được tư vấn tốt nhất !

Comment here