Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ Báo cáo tài chính

[Mới Nhất] Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính 2022

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020
5/5 - (3 bình chọn)

Lịch nộp báo cáo tài chính 2022 như một lời nhắc nhở giúp chủ doanh nghiệp lựa chọn được thời điểm để thực hiện cũng như chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ,… để báo cáo với cơ quan thuế Nhà nước. Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, 1ketoan đã tổng kết lại thời hạn nộp các loại báo cáo cho năm 2022 giúp anh chị tiện theo dõi.

Báo cáo tài chính là gì?

Thống kê số sách, chứng từ để tiến hành nộp báo cáo tài chính

Định nghĩa

Báo cáo tài chính được xem là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ vừa qua của doanh nghiệp.

Ý nghĩa

  • Phản ánh tổng quan nhất về tình hình tài chính, nguồn hình thành tài sản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ vừa qua.
  • Cung cấp thông tin tài chính để đánh giá tình hình, thực trạng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Hỗ trợ kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn, khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh.
  • Là căn cứ đánh giá, xây dựng kế hoạch kinh doanh giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  • Là tài liệu để phân tích, nghiên cứu, phát hiện tiềm năng của doanh nghiệp.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2022

Giai đoạn 1: Trước ngày 31/03/2023

Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
20/01/2023 – Tờ khai thuế GTGT T12/2022
– Tờ khai thuế TNCN T12/2022 (nếu có)
30/01/2023 – Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022
– Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022 (nếu có)
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2022 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2022
Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2022 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2022
Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
20/02/2023 – Tờ khai thuế GTGT T1/2023
– Tờ khai thuế TNCN T1/2023 (nếu có)
20/02/2023 – Tờ khai thuế GTGT T2/2023
– Tờ khai thuế TNCN T2/2023 (nếu có)
31/03/2023– Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022
– Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022
– Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2022
– Tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022

Giai đoạn 2: Trước ngày 31/09/2023

Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
20/04/2023– Tờ khai thuế GTGT T3/2023
– Tờ khai thuế TNCN T3/2023 (nếu có)
30/04/2023 – Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023
– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023 (nếu có)
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2023
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2023
20/05/2023– Tờ khai thuế GTGT T4/2023
– Tờ khai thuế GTGT T4/2023
20/06/2023 – Tờ khai thuế GTGT T5/2023
– Tờ khai thuế TNCN T5/2023 (nếu có)
20/07/2023 – Tờ khai thuế GTGT T6/2023
– Tờ khai thuế TNCN T6/2023 (nếu có)
30/07/2023 – Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023
– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023 (nếu có)
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2023
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2023
20/08/2023 – Tờ khai thuế GTGT T7/2023
– Tờ khai thuế TNCN T7/2023 (nếu có)
20/09/2023 – Tờ khai thuế GTGT T8/2023
– Tờ khai thuế TNCN T8/2023 (nếu có)

Giai đoạn 3: Trước 31/12/2023

Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
20/10/2023 – Tờ khai thuế GTGT T9/2023
– Tờ khai thuế TNCN T9/2023 (nếu có)
30/10/2023 – Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023
– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023 (nếu có)
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2023
– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2023 (nếu có)
– BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2023
20/11/2023 – Tờ khai thuế GTGT T10/2023
– Tờ khai thuế TNCN T10/2023 (nếu có)
20/12/2023 – Tờ khai thuế GTGT T11/2023
– Tờ khai thuế TNCN T11/2023 (nếu có)

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

Theo quy định hiện hành, mỗi loại doanh nghiệp sẽ có hạn nộp báo cáo tài chính khác nhau.

Cân đối sổ sách, hóa đơn để tiến hành hoàn thiện báo cáo tài chính

Đối với doanh nghiệp nhà nước

  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý: Các doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành nộp báo cáo chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước nộp chậm nhất là 45 ngày.
  • Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Các đơn vị kế toán nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước nộp chậm nhất 90 ngày.

Lưu ý: Các đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty Nhà nước phải nộp báo cáo tài chính cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn theo quy định của Tổng công ty.

Đối với doanh nghiệp khác

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp hợp danh thì nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  • Các đơn vị kế toán thuộc doanh nghiệp khác thì nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Nộp báo cáo tài chính ở đâu?

Theo Điều 80, Thông tư 133/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định, tất cả các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thống kê.

Tuy nhiên, với doanh nghiệp có trụ sở ở khu chế xuất, khu công nghiệp hay khu công nghệ cao, ngoài việc nộp báo cáo tài chính theo quy định thì phải nộp cho cả Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Trên đây là thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022 mới nhất theo quy định của Bộ Tài chính được 1ketoan tổng hợp được. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước tránh bị mắc lỗi xử phạt đáng tiếc.

Xem thêm:

Nếu trong quá trình làm sổ sách báo cáo tài chính, anh chị còn băn khoăn hay gặp bất kỳ thắc mắc nào hãy gọi hoặc liên hệ qua Zalo (24/7) theo HOTLINE: 0888.005.630 để nhận được những lời tư vấn miễn phí, chính xác nhất. Hoặc tham khảo Dịch vụ BCTC TẠI ĐÂY!

Comment here