Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuế

Cách viết tắt trên hóa đơn GTGT đúng “chuẩn” của Bộ Tài chính

Nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng luôn phải đảm bảo đầy đủ và chính xác, nhưng trong trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài thì người bán được viết tắt trên hóa đơn một số từ thông dụng.

Tuy vậy vẫn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Cách viết tắt trên hóa đơn GTGT

Dưới đây là những từ được viết tắt trên hóa đơn, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính:

  1. “Phường” viết tắt thành “P”
  2. “Quận” viết tắt thành “Q”
  3. “Thành phố” viết tắt thành “TP”
  4. “Việt Nam” viết tắt thành “VN”
  5. “Cổ phần” viết tắt thành “CP”
  6. “Trách nhiệm hữu hạn” viết tắt thành “TNHH”
  7. “Khu công nghiệp” viết tắt thành “KCN”
  8. “Sản xuất” viết tắt thành “SX”
  9. “Chi nhánh” viết tắt thành “CN”
  10. Một số từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

Comment here