Báo cáo tài chính có liên quan đến việc vay vốn ngân hàng ?

5/5 - (2 bình chọn)

Hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Để kinh doanh phát triển, nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, để ngân hàng duyệt được vốn vạy, cần một số điều kiện nhất định. Trong số đó, ngân hàng quan tâm đến tài sản của công ty và Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Vậy cần lưu ý những điểm gì? Báo cáo tài chính này được lập như thế nào?

Hãy cùng làm rõ vấn đề này với 1ketoan.com

>>Xử lý Báo cáo tài chính để đấu thầu, vay vốn phù hợp nhất cho doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỂ NGÂN HÀNG DUYỆT

Cần phân biệt rõ các loại Báo cáo tài chính để phù hợp nhu cầu

 • Báo cáo tài chính nội bộ:
  • Dành cho giám đốc kiểm tra và phân tích tài chính.
  • Được lập bởi trưởng phòng/ Giám đốc tài chính kế toán của doanh nghiệp.
  • Báo cáo chính xác nhất về tình hinh lãi/ lỗ của doanh nghiệp.
  • Các tài sản, chi phí…. được thống kê ở đây
 • Báo cáo tài chính cho cơ quan Thuế:
  • Muc đích: Để nộp cho cơ quan thuế.
  • Chỉ dựa trên tinh hình chi phí được cơ quan Thuế chấp nhận theo luật.
 • Báo cáo tài chính khi vay vốn ngân hàng:
  • Báo cáo về tình hình tài chính để ngân hàng duyệt vay vốn
  • Thể hiện nguồn vốn kinh doanh
  • Thể hiện tài sản cố định và lưu động
  • Làm căn cứ để làm hợp đồng vay và giải ngân

Như vậy, BCTC khi vay vốn ngân hàng sẽ dựa theo yêu cầu của tưng ngân hàng. Có thể không hoàn toàn khớp với Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan Thuế và Báo cáo tài chính nội bộ.

NGÂN HÀNG SẼ YÊU CẦU GÌ Ở BÁO CÁO TÀI CHÍNH

– Báo cáo kết quả kinh doanh

– Bảng cân đối kế toán

– Yêu cầu thêm tùy ngân hàng:

+ Bảng cân đối tài khoản

+ Báo cáo kết quả kinh doanh

+ Lưu chuyển tiền tệ

– Yêu cầu các báo cáo chi tiết: Hầu hết các ngân hàng yêu cần – Nếu là vay vốn theo kiểu doanh nghiệp :

+ Báo cáo hàng tồn kho

+ Báo cáo công nợ phải thu của khách hàng

+ Báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp

+ Ngoài ra 1 số ngân hàng kỹ hơn thì yêu cầu bảng lương chi tiết.

>>Xử lý Báo cáo tài chính để đấu thầu, vay vốn phù hợp nhất cho doanh nghiệp

CẦN LƯU Ý GÌ KHI LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY VỐN

Để được ngân hàng duyệt, cần lưu ý một số thông tin khi lập Báo cáo tài chính. Cụ thể, những yếu tố sau cần chú ý:

 • Doanh thu:
  • Phù hợp với tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp cần vay vốn làm công trình. Hãy tinh chỉnh sao cho khả năng doanh thu cao nhất có thể so với trị giá công trình.
 • Lợi nhuận: Doanh nghiệp cần có lợi nhuận ít nhất là 10%. Mức phù hợp là 15% đảm bảo khả năng trả nợ ngân hàng.
 • Công nợ: Nợ phải trả thấp hơn nợ phải thu của nha cung cấp
 • Hàng tồn kho: Tỉ lệ hàng tồn kho thấp. Do nếu tồn nhiều la kinh doanh không hiệu quả (trừ mặt hàng đặc biệt)
 • Nghĩa vụ thuế:Không được nợ thuế và báo cáo nếu yêu cầu thì cần khớp số liệu

Như vậy, 1ketoan.com vừa đưa ra các thông tin liên quan đến vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể dựa trên những kinh nghiệm nay để xử lý các thông tin một cách hợp lý nhất.

>> Xem thêm thông tin cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *