Vay vốn mua xe, có được tính là chi phí Thuế doanh nghiệp hợp lệ ?

5/5 - (2 bình chọn)

Rất nhiều Doanh nghiệp muốn mua xe để phục vụ mục đích đi lại, vận chuyển. Tuy nhiên, chi phí này với Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường lớn. Như vậy, để phù hợp với tình hình tài chính, có thể lựa chọn vay vốn để mua xe. Như vây, có nên lựa chọn vay vốn ko? Tiền lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế ko? Cần những điều kiện gì?

Đây là câu hỏi được nhiều giám đốc doanh nghiệp có thắc mắc, vậy hãy cũng 1ketoan.com đưa ra những phương án xử lý hợp lý với chi phí nay

CÓ NÊN VAY VỐN MUA XE CHO DOANH NGHIỆP ?

Việc vay vốn mua xe sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

 • Tình hình tài chính Doanh nghiệp
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Phương án sử dụng xe
 • Phương án vay/ lãi xuất khi vay vốn
 • Hỗ trợ của bên bán

Nếu mọi yếu tố đều diễn tiến thuận lợi ( Doanh nghiệp có dòng tiên đều, có phương án sử dung hiêu quả, lãi vay tốt, bên bán hỗ trợ) thì có thể thực hiện việc vay vốn để tiến hành mua xe cho doanh nghiệp sử dụng.

Tham khảo dịch vụ Kế toán Thuế để nhận được tư vấn tốt nhất với các khoản chi phí

VAY VỐN MUA XE CÓ ĐƯỢC COI LÀ CHI PHÍ THUẾ HỢP LÝ

Trong tất cả mọi trường hợp, chi phí mua xe đều được tính là hợp lý khi:

 • Chi phí do công ty chi trả
 • Giấy tờ thông tin xe là tên công ty ( Hóa đơn chứng từ của bên bán…)

Tuy nhiên, cần đảm bảo các điêu kiện sau:

Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

– Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là khoản chi không được trừ.

– Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn:

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.


Tham khảo Dịch vụ Kế toán Thuế để nhận được tư vấn tốt nhất với các khoản chi phí

CÁC CHI PHÍ KHÁC LIÊN QUAN THU NHẬP CHỊU THUẾ

Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

 • Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe
 • Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống
 • Trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn

Đối với khoản chi phí sửa chữa ô tô trong quá trình sử dụng:

 • Chi phí sửa chữa ô tô khi sử dụng được hạch toán trực tiếp / phân bồ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ
 • Tối đa không quá 3 năm nếu đáp ứng các điều kiện về chi phí
 • Chi tiết được trừ quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Như vậy, việc vay vốn mua xe hoàn toàn có thể tính là chi phí Thuế hợp lệ. Tuy nhiên, việc vay vốn này sẽ cần nhiều điều kiện để thực hiện cho phù hợp.

Chủ doanh nghiệp có thể tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Ngoài ra có thể tham khảo tư vấn của các bên đại lý Thuê chuyên nghiệp. Hãy bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

>> Tham khảo thêm kiến thức Kế toán Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *