Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Tổng hợp các trường hợp Viết sai hóa đơn GTGT, cần làm gì ?

5/5 - (1 bình chọn)

Với mỗi kế toán viên, việc viết hóa đơn GTGT là việc thường xuyên phải thực hiện, đặc biệt là kế toán bán hàng. Cùng với đó, việc viết sai hóa đơn GTGT là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy, khi gặp trường hợp này, Kế toán viên phải làm gì?

Các trường hợp Viết sai trên hóa đơn GTGT có thể xảy ra

 • Viết sai Mã số Thuế
 • Viết sai tên công ty
 • Viết sai địa chỉ công ty
 • Viết sai ngày – tháng hóa đơn
 • Viết sai số tiền hóa đơn chưa VAT
 • Viết sai số lượng mặt hàng
 • Viết sai đơn giá mặt hàng
 • Viết sai tổng tiền hóa đơn sau VAT
 • Viết sai tên mặt hàng
 • Viết sai thuế suất

Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Trường hợp này xảy ra khi Kế toán thường là sơ ý viết sai, sau đó cần chỉnh sửa lại luôn.

Không quan trọng viết sai hóa đơn hạng mục gì, quy trình xử lý như sau;

 • Gạch liên viết sai
 • Lưu giữ liên viết sai
 • Xuất hóa đơn mới đúng chuẩn

Hóa đơn viết sai đã xé, chưa giao liên cho Khách hàng

Trường hợp này xảy ra thường là khi đã viết xong hóa đơn, giao cho Kế toán trưởng ký/ kiểm tra lại thông tin trước khi giao cho khách hàng.

Không quan trọng viết sai hóa đơn hạng mục gì, quy trình xử lý như sau;

 • Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai
 • Kẹp lại vào quyển hóa đơn để lưu trữ
 • Xuất lại hóa đơn mới đúng chuẩn

Xử lý ngay trong ngày xuất hóa đơn bị sai, tránh phát sinh sang ngày tiếp theo

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai Thuế

Trường hợp này thường xảy ra khi phát sinh việc viết hóa đơn tương tự hoặc kiểm tra lại khi kê khai Thuế trong quý bởi Kế toán Thuế của công ty hoặc Dịch vụ Kế toán Thuế hỗ trợ kiểm tra. Khi phát sinh lỗi này, cần liên lạc với bên khách hàng để xác nhận thông tin sai sót.

Sau đó thực hiện như sau:

 • Lập biên bản thu hồi hóa đơn – Các liên của hóa đơn đã lập ( Xem mẫu tại đây)
 • Nhận lại hóa đơn và gạch chéo toàn bộ liên viết sai
 • Lưu trữ hóa đơn viết sai vào quyển hóa đơn
 • Lập lại hóa đơn mới vào ngày hiện tại theo đúng chuẩn

Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và đã kê khai Thuế

Trường hợp này thường xảy ra khi tổng hợp Báo cáo tài chính năm, hoặc khi kết thúc hợp đồng, công trình, các bên hạch toán và kiểm tra lại những thông tin hóa đơn đã phát sinh giữa 2 bên. Trường hợp này, tùy theo sai sót sẽ có cách giải quyết khác nhau

Viết sai tên hàng hóa, đơn vị tính, ngày tháng, số tiền bằng chữ ( Không thay đổi tổng tiền trên hóa đơn)

Với trường hợp này, thực hiện như sau;

 • Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai ( Download mẫu tại đây)
 • Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh: Ghi rõ nội dung ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu…
 • Không cần kê khai lại Thuế với các trường hợp này
 • Hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh phải kẹp cùng hóa đơn bị sai

Viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng MST

 • Chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn kẹp cùng với hóa đơn viết sai

Viết sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tổng tiền

Đây là trường hợp rắc rối nhất do cần phải Kê khai hạch toán lại. Quy trình thực hiện như sau:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn: Lập biên bản ghi rõ lý do sai sót, xác nhận bởi bên mua hàng và bán hàng.
 • Bên bán Lập hóa đơn điều chỉnh
  • Lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc tăng phụ thuộc vào số liệu sai sót giữa các bên
  • Ngày hóa đơn là ngày lập biên bản điều chỉnh
  • Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm
 • Kê khai lại Thuế với trường hợp này: Kê khai vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh

Như vậy, theo hướng dẫn trên, Kế toán viên/ Chủ doanh nghiệp đã có thể xử lý trường hợp Viết sai hóa đơn GTGT.

>> Tham khảo các thông tin về kế toán Thuế khác tại đây

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế, tra soát các thông tin,1ketoan.com là dịch vụ phù hợp với chất lượng tư vấn và trách nhiệm cao nhất từ Kế toán viên chuyên nghiệp. Liên lạc Hotline 0888.005.630 ngay để nhận được Tư vấn phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Comment here