Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Tìm lại thông tin đăng ký bảo hiểm như thế nào?

5/5 - (3 bình chọn)

Thông tin bảo hiểm nhân viên là thông tin quan trọng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin này còn nhiều bất cập. Rất nhiêu chủ doanh nghiệp gặp phải vấn đề này. Thông tin đã đăng ký bị thất lạc. Vậy cần tìm lại những thông tin bảo hiểm này như thế nào ? Hãy cùng 1ketoan.com tìm phương án giải quyết.

NGUYÊN NHÂN MẤT THÔNG TIN BẢO HIỂM

Thông tin bảo hiểm của Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường được quản lý bởi một số nhân lực:

  • Nhân lực phụ trách nhân sự với doanh nghiệp cỡ vừa
  • Nhân lực phụ trách kế toán với doanh nghiệp nhỏ

Như vậy, khi bắt đầu tham gia bảo hiểm, những nhân lực này sẽ trực tiếp giải quyết/ giao dịch với cán bộ bảo hiểm. Các thông tin liên lạc, hồ sơ sẽ thuộc kiểm soát của cá nhân này. Hâu hết chủ doanh nghiệp ít tập trung lưu trữ thông tin này. Đến khi nhân sự nghỉ việc, sẽ không thông tin liên lạc với cơ quan bảo hiểm nữa. Lúc này, chủ doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí, cũng như xử lý khi có vấn đề liên quan bảo hiểm.

>> Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để quản lý thông tin công ty một cách tốt nhất

PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌM LẠI THÔNG TIN BẢO HIỂM

Phương án xử lý đơn giản nhất: Lên gặp trực tiếp cơ quan bảo hiểm. Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp đi hoặc gửi giấy giới thiệu. Sau đó trình báo nhu cầu tìm lại thông tin bảo hiểm.

Sau khi lên gặp cơ quan bảo hiểm, hãy lưu giữ các thông tin sau:

  • Tài khoản đăng nhập trang thông tin bảo hiểm
  • Số liên lạc của cán bộ quản lý
  • Số điện thoại đăng ký nhận thông tin hàng tháng
  • Số tài khoản đóng bảo hiểm

Khi lưu giữ được các thông tin trên, doanh nghiệp sẽ tránh được các rắc rối khi thay đổi nhân sự phụ trách. Tốt nhất, doanh nghiệp hãy dùng dịch vụ phần mềm bảo hiểm, sẽ tối ưu được thời gian làm việc cũng như đơn giản hóa quy trình

>> Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để quản lý thông tin công ty một cách tốt nhất

>> Xem thêm thông tin về Thuế, Kế toán

Comment here