Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệpVăn bản pháp luật

Thủ tục thêm thành viên góp vốn Công ty Cổ phần

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì góp vốn được hiểu là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Đây là một hoạt động thường xuất hiện trong quá trình hoạt động của công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Bài viết này 1ketoan.com chúng tôi sẽ hướng dẫn chủ Doanh Nghiệp và bạn đọc về thủ tục thêm thành viên góp vốn vào công ty cổ phần như sau:

I. Trường hợp 1: Góp thêm tài sản vào công ty để trở thành cổ đông của công ty:

Theo như quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 thì:

 “Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.”  

Để thực hiện việc góp vốn bằng tài sản vào công ty phải làm các thủ tục với cơ quan nhà nước như sau:

– Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty với phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo thay đổi vốn điều lệ >> Mẫu Thông báo thay đổi vốn điều lệ <<

+ Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ >> Mẫu Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ <<

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ  

>> Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi vốn điều lệ <<

+ Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới  

>> Mẫu giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới <<

+ Giấy tờ tùy thân của thành viên mới ( Chứng minh thư, CCCD, hộ chiếu, ….)

+ Giấy đăng ký kinh doanh

– Làm thủ tục sang tên chủ sở hữu xe cho công ty:

+ Giấy tờ thẩm định giá trị tài sản (đối với tài sản là đất đai, nhà ở, ô tô…)

+ Hợp đồng góp vốn >> Mẫu Hợp đồng góp vốn <<

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ đồng ý cho góp vốn

>>Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ đồng ý cho góp vốn<<

+ Giấy chứng nhận ĐKKD

II. Trường hợp 2: Chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông của công ty

Để trở thành cổ đông của công ty, bạn cũng có thể nhận chuyển nhượng lại cổ phần từ 1 thành viên là cổ đông của công ty. Việc nhận chuyển nhượng cổ phần và thay đổi cổ đông sáng lập phải được thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

–  Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập 

– Biên bản họp/quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty (nếu việc thay đổi cổ đông sáng lập dẫn tới việc thay đổi điều lệ công ty.

>> Mẫu Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty <<

–  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

>> Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần <<

– Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

>> Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần <<

–  Danh sách cổ đông công ty. >> Mẫu Danh sách cổ đông công ty <<

–  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Trên đây là nội dung tư vấn của Dịch vụ kế toán 1ketoan.com về Thủ tục thêm thành viên góp vốn Công ty Cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ về dịch vụ thủ tục hành chính trên bạn vui lòng liên hệ

Hotline: 0327.525.121 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời nhé!

Comment here