Doanh nghiệp nhỏ có bắt buộc bố trí kế toán trưởng ?

5/5 - (1 bình chọn)

Đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập. Chủ trương phát triển doanh nghiệp theo định hướng công nghệ 4.0. Việc mở doanh nghiệp hiện tại đã trở nên đơn giản hơn rất nhiêù. Tuy nhiên, có những yêu cầu bắt buộc mà các cơ quan nhà nước yêu cầu. Một trong số đó luôn là sự trăn trở cho chủ doanh nghiệp. Có bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng cho doanh nghiệp nhỏ hay không?

NGUYÊN NHÂN GÂY VƯỚNG MẮC

Việc hạch toán Kế toán cũng như cân đối thu – chi, tính toán lãi la công việc của Kế toán. Về cơ bản, đây là lĩnh vực hết sức quan trọng của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nhỏ va siêu nhỏ, việc bố trí kế toán trưởng sẽ có vướng mắc:

  • Chủ doanh nghiệp (Giám đốc) đã nắm được tình hình hoạt động của công ty
  • Thu chi, chi phí vẫn đang được kiểm soát
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ không nhiều hoạt động
  • Chi phí Thuê Kế toán trưởng lớn, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Như vậy, việc chủ doanh nghiệp có bố trí kế toán trưởng sẽ là một điều cân nhắc.

CƠ SỞ PHÁP LUẬT

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP :

“1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Doanh nghiệp siêu nhỏ:

– Có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng: Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

>> Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để hỗ trợ nghiệp vụ Thuế trong doanh nghiệp

ÁP DỤNG THỰC TẾ

Căn cứ vào pháp luật hiện hành, có thể thấy được:

  • Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ cần có phụ trách kế toán ( Không bắt buộc kế toán trưởng)

Nếu chủ doanh nghiệp đánh giá doanh nghiệp mình ở mức siêu nhỏ, có thể chủ động bố trí phụ trách kế toán chứ không nhất thiết là phải thuê kế toán trưởng.

>> Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để hỗ trợ nghiệp vụ Thuế trong doanh nghiệp

>> Xem thêm nội dung Kế toán Thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *