Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệpThông tin cho doanh nghiệp

Lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn hay Công ty cổ phần ?

5/5 - (3 bình chọn)

Trước khi thành lập doanh nghiệp, chắc chắn chủ doanh nghiệp đều có sự phân vân. Lựa chọn hinh thức kinh doanh nào ? Hộ kinh doanh hay doanh nghiệp? Doanh nghiệp thì có rất nhiều hình thức? Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hay Công ty cổ phần? Những hình thức này có gì khác biệt? Hãy cùng giải đáp với 1ketoan.com

SO SÁNH CƠ BẢN GIỮA CÔNG TY TNHH VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

  CÔNG TY TNHH
2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG NHAU – Đều là doanh nghiệp hoạt động theoLuật Doanh nghiệp năm 2014;
– Đều có tư cách pháp nhân;
– Có nhiều chủ sở hữu;
– Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;
– Số vốn góp không đủ và không đúng hạn được coi là khoản nợ đối với công ty.
– Đều là doanh nghiệp hoạt động theoLuật Doanh nghiệp năm 2014;
– Đều có tư cách pháp nhân;
– Có nhiều chủ sở hữu;
– Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;
– Số vốn góp không đủ và không đúng hạn được coi là khoản nợ đối với công ty.
KHÁC NHAU
Cơ sở pháp lý
Điều 47 – Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 110 – Điều 171 Luật Doanh nghiệp 2014
Số lượng
thành viên
Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên. Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa.
Cấu trúc vốn Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau. Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu.
Góp vốn Góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
Huy động vốn Không được phát hành cổ phiếu. Được phát hành cổ phiếu.
Chuyển nhượng vốn Chuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty). Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông)
Cơ cấu tổ chức Có một mô hình:
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát)
Có hai mô hình:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát);
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

LỰA CHỌN HÌNH THỨC NÀO ?

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp sẽ dựa trên kế hoach kinh doanh/ gọi vốn lâu dài của chủ doanh nghiệp.

Nếu chủ doanh nghiệp muốn đơn giản hóa việc gọi vốn, phát hành cổ phiếu, tăng thêm vốn trong thời gian ngắn,… thì Công ty cổ phần sẽ là hình thức phù hợp. Với những Start-up công nghệ, doanh nghiệp muốn mở rộng nhanh, đây là hình thức có thể lựa chọn.

Tuy nhiên, công ty cổ phần sẽ khiến những nhà sáng lập có thể bị ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát công ty ( nhà phát hành khác có thể chiếm quyên với tỉ lệ cổ phần lớn). Ngoài ra, việc vận hành với công ty cổ phần sẽ khó khăn hơn là các hình thức khác.

Nếu chủ doanh nghiệp lựa chọn hình thức Công ty TNHH:

Ưu điểm:

  • Mô hình quản lý đơn giản hơn
  • Khó chuyển nhượng cổ phần dẫn đến mất quyền kiểm soát
  • Ít rủi ro kinh doanh do trách nhiệm dựa trên số vốn góp
  • Vẫn có thể mở rộng dựa trên việc có thêm nhà đầu tư

Nhược điểm:

  • Khó mở rộng trong thời gian nhanh
  • Chuyển nhượng lại khó khăn

Như vậy, dựa trên các thông tin trên, chủ doanh nghiệp có thể cân đối lựa chọn các hình thức cho phù hợp.

>> Xem thêm thông tin về Doanh nghiệp

Dich vụ Kế toán Thuế tại Thanh Xuân

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Hoàng Mai

Dịch vụ Kế toán Thuế tại Thanh Trì

Comment here