Hướng Dẫn Lập và Nộp Tờ Khai Thuế Môn Bài Cho Địa Điểm Kinh Doanh Khác

Sau đây 1KETOAN sẽ hướng dẫn quý Doanh nghiệp lập và nộp tờ khai Thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh khác nơi doanh nghiệp đặt Trụ sở chính:

  • Nếu công ty chưa đăng ký tờ khai lệ phí môn bài nộp qua mạng mẫu : 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài theo TT80/2021 thì đăng ký như sau:

+ Đăng nhập tài khoản thuế điện tử của công ty và vào phần Khai thuế => Đăng ký tờ khai:

 + Nếu công ty có địa điểm kinh doanh khác với trụ sở chính của công ty thì sẽ đăng ký địa bàn vãng lai:

+ Sau khi đăng ký xong địa bàn vãng lai => Đăng ký thêm tờ khai lệ phí môn bài nộp qua mạng mẫu 01/LPMB theo TT80/2021:

  • Sau khi lập xong tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK thì ký và nộp qua thuế điện tử. Nếu khách hàng cầm CKS thì ấn trình ký và ký nộp trên máy khách hàng qua Ultraview.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *