Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Kế toán thuếThông tin cho doanh nghiệp

Cần lưu ý gì khi xuất hóa đơn cho Dịch vụ tư vấn du học?

5/5 - (2 bình chọn)

Việc làm kế toán cho công ty tư vấn du học cũng cần các kỹ năng cơ bản và nắm rõ được chi phí của công ty (Tham khảo tai bài viết này). Tuy nhiên, với ngành nghề này, việc xuất hóa đơn cho Khách hàng sẽ có những yếu tố đặc thù. Vậy lưu ý gì khi xuất hóa đơn Dich vụ tư vấn du học? Hãy cùng tham khảo

Hoạt động cơ bản của công ty tư vấn du học

Hoạt động cơ bản của công ty tư vấn du học thường gồm 2 mảng chính kết hợp:

  • Đào tạo tiếng nước ngoài
  • Tư vấn du học tại nước ngoài cho phù hợp

Với 2 ngành nghề này, các doanh nghiệp đều phải hết sức chú ý. Trước khi làm dịch vụ/ xuất hóa đơn cần có:

  • Giấy phép đào tạo
  • Giấy phép tư vấn du học cho ngành nghề , khu vực cụ thể

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện này sẽ được Sở giáo dục đao tạo cấp phép. Vì vậy, cần tuân thủ các yêu cầu của cơ quan này để thực hiện yêu cầu của Khách hàng.

Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế cho công ty du học để đảm bảo hồ sơ phù hợp nhất

Xuất hóa đơn Dịch vụ du học/ Đào tạo

Dịch vụ đào tạo tiếng nước ngoài sẽ được xuất hóa đơn vói mức VAT: 0%

Dich vụ du học sẽ xuất hóa đơn với mức VAT: 10%.

Tuy nhiên, dựa trên yếu tố Khách hàng/ du học sinh/ Công ty doanh nghiệp đối tác yêu cầu, sẽ xuất hóa đơn theo hợp đông và khoản trả trước đã ký kết. Ví dụ hóa đơn cho Doanh nghiệp đối tác sẽ xuất sau khi hoàn thành toàn bộ thủ tục du học nước ngoài.

Việc thu hộ học phí, phí chứng minh tài chính, thu nhập… sẽ không được xuất hóa đơn.

Sử dụng Dịch vụ Kế toán Thuế để đảm bảo hồ sơ chính xác nhất

Comment here