Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Bản tin

Các thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên

5/5 - (4 bình chọn)

Trong quá trình hoạt động công ty có thể cần phải thay đổi về số thành viên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy bài viết này 1ketoan.com xin chia sẻ một số thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên và các mẫu biểu đi kèm thủ tục này nhé!

1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì?

Theo điều 47 luật doanh nghiệp năm 2014, giống như các loại hình doanh nghiệp khác, Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Các trường hợp thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên:

– Tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty.

– Chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn cho cá nhân, tổ chức khác.

– Thay đổi thành viên do thừa kế.

– Có thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ về thời hạn góp vốn và phần vốn góp.

– Thành viên tặng cho phần vốn góp.

3. Các hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

3.1 Tiếp nhận thêm thành viên mới

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

>> Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp<< 

Nội dung thông báo gồm có :

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

>> Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới <<

+ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới.

>>Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới<<

+ Văn bản xác nhận của công ty về việc góp vốn của thành viên mới.

>> Mẫu Văn bản xác nhận của công ty về việc góp vốn của thành viên mới <<

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

+ Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài.

3.2 Chuyển nhượng phần vốn góp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

>> Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp<<

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vốn

>> Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vốn<<

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

– Văn bản chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư nếu thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài.

3.3 Thay đổi thành viên do thừa kế

Khi có thành viên công ty mất thì phần vốn góp đó sẽ được người thừa kế hợp pháp tiếp nhận và hồ sơ thay đổi thành viên do thừa kế như sau :

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

>> Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp<<

– Bản sao công chứng văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.

>> Mẫu văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế<<

– Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế.

3.4 Thành viên không thực hiện đúng cam kết góp vốn

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

>> Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp<<

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

– Danh sách thành viên còn lại của công ty.

>>Mẫu Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên<<

3.5 Thay đổi do thành viên cho tặng phần vốn góp

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

>> Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp<<

– Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.

>> Mẫu Hợp đồng tặng cho phần vốn góp<<

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của thành viên mới :

  • Nếu là cá nhân cần bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân như : Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
  • Nếu là tổ chức cần có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương kèm theo văn bản ủy quyền, bản sao hợp lệ các Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền đại diện cho tổ chức.

Sau khi hoàn thiện các hồ sơ nêu trên anh chị nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh và nhận Giấy biên nhận hồ sơ. Và tiếp theo nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Chúc anh chị thành công!! 

Để tránh rủi ro pháp lý anh chị liên hệ Dịch vụ kế toán 1ketoan.com qua Hotline: 0888.005.630 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé!

Comment here