Các Thông Tin Thay Đổi Về Thuế Nhà Thầu Theo Luật Thuế Mới 2021

Nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ, phát sinh doanh thu ở Việt Nam sẽ phải đóng Thuế nhà thầu. Dưới đây là những thay đổi về Thuế nhà thầu mới nhất đầu năm 2021.

Thuế nhà thầu

Định nghĩa

Tờ khai thuế nhà thầu

Thuế  nhà thầu (FCT) là loại thuế được áp dụng đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hay dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Đối tượng chịu thuế

Những đối tượng thuộc phạm vi áp dụng là các tổ chức nước ngoài (có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) hoặc là cá nhân nước ngoài: cư trú tại Việt Nam hoặc không cư trú tại VN thoả mãn các điều kiện sau:

  • Kinh doanh/phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng/thỏa thuận/cam kết
  • Cung cấp hàng hóa tại Việt Nam (xuất nhập khẩu tại chỗ) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam
  • Thực hiện phân phối hàng hoá tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam

Tỉ lệ thuế suất GTGT

STTLĩnh vực kinh doanhTỷ lệ % trên doanh thu
1Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị5 %
2Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị3%
3Hoạt động kinh doanh khác2%

>>> Xem thêm: Thay Đổi Về Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Luật Quản Lý Thuế Mới Nhất

Tỉ lệ thuế suất Thu nhập doanh nghiệp

STTLĩnh vực kinh doanhTỷ lệ % trên doanh thu
1Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam1%
2Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan5%
3Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển2%
4Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị 2%
5Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không)2%
6Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm0,1%
7Lãi tiền vay5%
8Thu nhập từ bản quyền10%

Thay đổi về Thuế nhà thầu theo luật mới

Trước đâyHiện tạiThay đổi
Chưa có nội dung nàyBổ sung quy định đối với trường hợp khai thuế thu nhập doanh nghiệp của hãng vận tải nước ngoài tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm thì tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định (điểm g Khoản 6 Điều 8).

Thêm nội dung
Chưa có nội dung nàyBổ sung bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu nước ngoài cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu tại hồ sơ khai thuế của Nhà thầu nước ngoài đối với phương pháp trực tiếp (tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

Bổ sung

Ngoài ra, theo  Luật Quản lý thuế số 38, nhà thầu nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam, phải đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế với cơ quan thuế Việt Nam.

Sau khi đăng ký thuế, nhà cung cấp nước ngoài được cấp mã số thuế loại 10 số. Quy định về kê khai, nộp thuế cũng có nhiều phương án để nhà cung cấp nước ngoài lựa chọn, theo hướng có thể trực tiếp thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) tại Việt Nam thực hiện.

Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện đăng ký thuế, hoặc có đăng ký nhưng không khai thuế, nộp thuế thì người mua hàng (nếu người mua hàng là tổ chức) hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (nếu người mua hàng là cá nhân) có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài.

>>> Xem thêm:

Như vậy, nếu doanh nghiệp nước ngoài hoặc trong nước gặp khó khăn với Thuế nhà thầu, có thể liên hệ đến Đại lý Thuế 1ketoan.com để nhận được sự hỗ  trợ.

Hotline : 0888.005.630

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *