Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Blog cập nhật kiến thức kế toán, thuế và luật mới nhất cho doanh nghiệp

Thông tin cho doanh nghiệp

Bộ Hồ sơ đến kỳ Quyết toán Thuế, Báo cáo tài chính cần chuẩn bị

5/5 - (2 bình chọn)

Với mọi Doanh nghiệp, Kế toán phụ trách về Thuế luôn phải cẩn thận từng chi tiết trong việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Cùng với đó là yêu cầu nhân viên rất chặt chẽ trong việc thực hiện đúng. Lý do tại sao? Vì đến kỳ Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính, cơ quan Thuế luôn yêu cầu rất chặt chẽ. Mỗi lỗi sai, thiếu sẽ phải bổ sung hoặc bị phạt bằng tiền. Vậy Kế toán sẽ phải chuẩn bị những hồ sơ Quyết toán Thuế như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu với 1ketoan.com

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ FILE MỀM

Sổ kế toán

Cơ quan Thuế sẽ yêu cầu gửi trước khi thanh tra trực tiếp các loại sổ sách Kế toán
– Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, cân đối phát sinh, công nợ năm thanh kiểm tra thuế ra excel

Bảng kê mua vào, bán ra

Các bảng kê hóa đơn, chứng từ sẽ phải gửi trước bản mềm để thanh kiểm tra.
– Mua vào bán ra từ năm thanh kiểm tra thuế ra excel gộp các năm/ cùng 1 file
– Lọc tất cả những hóa đơn đơn lớn hơn 20 triệu, ghi chú ngày thanh toán và số tiền thanh toán

Các file Báo cáo tài chính

Các file báo cáo tài chính trước khi chỉnh sửa,điều chỉnh sẽ gửi trước cho cơ quan Thuế. Nếu đã có hồ sơ bổ sung cũng gửi kèm.

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ BẢN CỨNG ĐỂ KIỂM TRA VÀ NỘP LÊN VĂN PHÒNG CHI CỤC THUẾ

Bộ báo cáo quyết toán TNDN + BCTC năm thanh kiểm tra


– In bản mềm 01 bản lưu trữ sổ sách
– In 01 bản gửi cán bộ thuế
– Bao gồm: Quyết toán TNDN, TNCN, BCTC các năm

*Ghi chú: thường cán bộ thuế chỉ quan tâm bản cuối cùng doanh nghiệp đã nộp nếu trong các năm có làm KHBS bổ sung, vẫn phải lưu trữ bản gốc lần nộp đầu để khi hỏi kiểm tra vẫn có số liệu để giải trình.

Hóa đơn mua vào, bán ra (bản gốc) và tờ khai thuế hàng kỳ

  • In cùng với bảng kê mua vào, bán ra
  • Hóa đơn kẹp theo tờ khai hàng tháng/ Quý
  • Hóa đơn kẹp chứng từ: phiếu thu, chi, hạch toán, nhập kho …

Hóa đơn mua vào, bán ra (bản gốc) và tờ khai thuế hàng kỳ


– Hóa đơn kẹp theo tờ khai hàng tháng/ Quý
– Hóa đơn kẹp chứng từ: phiếu thu, chi, hạch toán, nhập kho ….

*Ghi chú:
– Sắp thành bộ theo tháng / quý của tờ khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu ra theo thứ tự đã kê khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu vào theo thứ tự đã kê khai thuế
– Tờ khai thuế nào mất thì làm công văn lên thuế xin sao y trích lục lại

Sổ phụ ngân hàng + Ủy nhiệm chi bản gốc (Liệt kê các hóa đơn mua vào lớn hơn hoặc bằng 20 triệu, ghi rõ ngày thanh toán)


– Kẹp Uỷ nhiệm chi vào các hóa đơn lớn hơn 20 triệu để dễ kiếm và tra cứu
– Có thể là bản photo để 1 bản riêng hoặc bản gốc riêng, bản photo kẹp chứng từ sổ sách

*Ghi chú: Đối chiếu bảng tổng hợp công nợ và công nợ chi tiết với bảng kê excel xem chênh lệch công nợ thanh toán với công nợ khách hàng là bao nhiêu

Nếu kiểm tra phát hiện Ủy nhiệm chi nào bị mất thì làm công văn lên ngân hàng xin sao y trích lục nếu không kịp có thể lấy giấy báo Nợ + sao kê chi tiết khoanh tròn đánh dấu lại để giải trình và xin bổ sung chứng từ sau.

*Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế GTGT (đi từ TT06 – Luật Thuế GTGT số 13- NĐ209 – TT219 …)

Hợp đồng lao động + bảng lương (bản gốc)


– Hợp đồng lao động kẹp chứng minh thư
– Bảng chấm công đầy đủ
– Quyết định tăng lương, và phụ lục hợp đồng lao động
– Quyết toán thuế TNCN đầy đủ
– Ký tá đầy đủ

*Ghi chú: các khoản chi lương và phụ cấp theo lương không có trong văn bản sau thì sẽ bị loại trừ không được tính vào chi phí hợp lý: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

*Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế TNDN (đi từ TT130 – TT123 – NĐ218 – TT78 – TT96…)

Hợp đồng kinh tế


– Hợp đồng kinh tế đã ký kết, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận….
– Hợp đồng đầu vào là hợp đồng nguyên tắc do việc mua bán là thường xuyên
– Hợp đồng mượn xe để hợp lý chi phí xăng dầu đã đưa vào

*Ghi chú:
– Lưu trữ theo bìa, công ty nào phát sinh nhiều có thể lưu riêng 1 bìa, nếu ít thì lưu chung nhưng có ghi chú bằng giấy note
– Mỗi công ty là 01 tập liền nhau để dễ tìm kiếm
– Đánh dấu bằng giấy note màu để dễ nhận biết
– Hợp đồng chứng từ nào mất thì liên hệ khách hàng để xin bản sao y lại hoặc bản gốc thì càng tốt

Giấy phép kinh doanh


– Photo sao y hoặc photo đóng dấu treo đều được
– Các chứng từ khác như đăng ký mẫu dấu….
– Điều lệ công ty
– Quy chế tài chính công ty

*Ghi chú:
– Quy chế tài chính công ty là một loại văn quan trọng nhất xuyên suốt trong quá trình thanh kiểm tra vì nó có mối liên hệ mật thiết đến những chi phí phát sinh trong doanh nghiệp như: tiền tiếp khách hàng, phòng nghỉ, máy bay,công tác phí khác, mượn xe, sữa chữa xe đi mượn, điện thoại…..
– Kiểm tra chi phí của doanh nghiệp sau đó soạn quy chế tài chính cho phù hợp với những chi phí đã phát sinh

Rõ ràng, để chuẩn bị các hồ sơ Quyết toán thuế này là vấn đê khá khó khăn với mọi Doanh nghiệp. Nếu Kế toán không đủ kinh nghiệm, chắc chắn sẽ bỏ sót các hồ sơ, khó có thể lấy lại được.

>> Xem thêm thông tin về kế toán Thuế

Doanh nghiệp có thể tin tưởng vào Dich vụ Kế toán Thuế 1ketoan.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 1 cách tốt nhất để đảm bảo hồ sơ đầy đủ và có được kỳ Báo cáo tài chính thuận lợi nhất.

Liên lạc chúng tôi qua Hotline: 0888.005.630.

Comment here